Salvador Perarnau, poeta de Súria

SALVADOR PERARNAU A LA PREMSA DE LA SEVA ÈPOCA

ANY 1915

 • 15 de març - 'Visita' i poema 'Elogi de la puntaira'. Publicats a 'El Pirineu Català' (Ripoll): Enllaç
 • 1 de setembre - 'De la Festa Major'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 3 de setembre - Nota 'Manresa' de la secció 'Notas Regionales'. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • 5 de setembre - 'Jocs Florals de Manresa'. Publicat a 'El Poble Català' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1916

 • Febrer - Poema 'De la picardia'. Publicat a 'Cenacle' (Manresa): Enllaç
 • Juliol - Poema 'Venus eterna'. Publicat a 'Cenacle' (Manresa): Enllaç

 


 

ANY 1917

 • 30 d'abril - Poema 'Cants a la vida'. Publicat a 'Festa' (Molins de Rei): Enllaç
 • 15 de novembre - Poema 'Madrigal'. Publicat a 'Festa' (Molins de Rei): Enllaç
 • Novembre - Poema 'La boira cenyeix els pins...'. Publicat a 'Cenacle' (Manresa): Enllaç

 


 

ANY 1918

 • 15 de juny - 'Jocs Florals de Súria'. Publicat a 'L'Amic del Poble' (Manresa): Enllaç
 • 10 de juliol - 'Jocs Florals de Súria' i 'El I Certamen Literario-Musical de 'Revista de Vich''. Publicats a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 13 de juliol - 'Jocs Florals de Súria'. Publicat a 'L'Amic del Poble' (Manresa): Enllaç
 • 12 de juliol - Nota de la secció 'Gaseta'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1919

 • 4 de juny - 'Al marge de llegir En Perernau el seu primer llibre 'Cants a la vida''. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 21 de juny - 'En pro de l'Orfeó Manresà'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 1 de juliol - 'En pro de l'Orfeó Manresà. II. El cant és amor i germanor'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 7 de juliol - 'L'Orfeó Manresà honorant al mestre Morera'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 11 de juliol - 'En pro de l'Orfeó Manresà. III. Bona gent fa bona pàtria'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 18 de juliol - 'En pro de l'Orfeó Manresà. IV. L'intimitat del cant'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 21 de juliol - 'En pro de l'Orfeó Manresà. V. La Neus Garí'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 22 de juliol - 'Centre de Dependents del Comerç i de l'Indústria Manresa. Jocs Florals Infantils'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 25 de juliol - 'En pro de l'Orfeó Manresà. VI. Indignació'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 25 de juliol - 'Jocs Florals Infantils. Organitzats pel Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria de Manresa'. Publicat a 'El Baix Penadés' (El Vendrell): Enllaç
 • 4 d'agost - 'L'obra patriòtica de "La Sardana" i de la Comissió organitzadora d'audicions públiques de la nostra dança'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 5 d'agost - 'L'obra patriòtica de "La Sardana" i de la Comissió organitzadora d'audicions públiques de la nostra dança'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 11 d'agost - 'L'obra patriòtica de "La Sardana" i de la Comissió organitzadora d'audicions públiques de la nostra dança'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 21 d'agost - 'En pro de l'Orfeó Manresà. VII. La virtut del cant'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 25 d'agost - 'Centre de Dependents del Comerç i de l'Indústria. Jocs Florals Infantils' i 'En pro de l'Orfeó Manresà. VIII. A J. Montaner P.'. Publicats a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 3 de setembre - 'Jocs Florals Infantils. Memòria llegida pel Secretari del Jurat En Salvador Perarnau'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 10 de setembre - 'Lletra. A l'amic Perarnau'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 11 de setembre - 'Els Jocs Florals de Berga'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 14 de setembre - 'En Berga. Fiesta de los Juegos Florales'. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • 20 de setembre - 'Al poble de Ametlla de Merola amb motiu de la neixença del seu Orfeó'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 28 de setembre - 'Els Jocs Florals'. Publicat a 'Foc Nou' (Granollers): Enllaç
 • 4 d'octubre - 'En pro de l'Orfeó Manresà. X. Al·leluia!'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 10 d'octubre - 'En pro de l'Orfeó Manresà. XI. La dignitat del cantaire'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 31 d'octubre - 'La nit al cementiri'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 13 de novembre - 'Caires de civilitat. II. L'ensenyança catalana'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 15 de novembre - 'En pro de l'Orfeó Manresà. XI. L'obra dels Orfeons a Catalunya'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 20 de novembre - Poemes 'De mes cançons disperses. A l'artista amic En Josep Padró'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 9 de desembre - 'En pro de l'Orfeó Manresà. XIII. Hores d'Art'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 10 de desembre - 'Hores d'Art del Orfeó Manresà. A l'amic Perarnau'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç

 


 

ANY 1920

 • 26 de gener - 'En pro de l'Orfeó Manresà. XIV. La Festa de la Llum'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 29 de gener - Poema 'Preludi. Del llibre pròxim a sortir 'Hores delectants''. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 3 de febrer - Poema 'La puntaire. Bell llibre imminent 'Hores delectants''. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 5 de febrer - 'De teatre'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 16 de febrer - 'Poema 'Cant de la olor transida. Del llibre imminent 'Hores Delectants''. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 18 de febrer - 'El doctor Cardó i 'La Doctrina Estètica del Dtor. Torras i Bages''. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 24 de febrer - 'De la festa de la Llum'. Publicat a 'El Pla de Bages (Manresa): Enllaç
 • 27 de febrer - ' Poema 'El Redemptor. A mon caríssim amic i mestre Joaquim Pecanins'. Publicat a 'El Pla de Bages (Manresa): Enllaç
 • 23 de març - 'En pro de l'Orfeó Manresà. Hores d'Art'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 27 de març - 'En pro de l'Orfeó Manresà. L'Aplec de Castellet'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 9 de juny - 'La Protectora de la Ensenyança Catalana'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç

 


 

ANY 1921

 • 31 de gener - 'Pessebres'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 12 de febrer - 'Certamen Literario'. Publicat a 'La Crónica de Valls' (Valls): Enllaç
 • 26 de febrer - 'Obertura de pliques'. Publicat a 'Joventut per la Fe i per la Pàtria' (Valls): Enllaç
 • 23 d'abril - Poema 'A Sant Jordi'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 11 de març - 'D'espectacles' (informació sobre una actuació musical de Benvinguda Coll, futura esposa de Salvador Perarnau). Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 27 de juliol - 'L'Aplec al Pi de les Branques'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 4 d'agost - 'Bergadà. Celebrant la victòria sota Pi de les Tres Branques'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 10 de setembre - Poema 'Remembrança'. Publicat a 'El Pla de Bages (Manresa): Enllaç
 • 26 d'octubre - Poema 'A la memòria del Batlle de Cork'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 31 d'octubre - Poema 'Tardoral. Diada dels Morts'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 8 de novembre - 'Grup Avant. L'excursió del prop-passat diumenge'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 31 de desembre - 'IV Centenari Ignasià. Comissions'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç

 


 

ANY 1922

 • 2 de gener - 'Homenatge a la lléngua catalana. Els actes d'ahir. Al Centre de Dependents'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 3 de gener - 'Història de Manresa'. Article dedicat a l'historiador i arxiver manresà Joaquim Sarret i Arbós. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 5 de gener - Poema 'El pas dels Reis'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 22 de gener - 'En el Centre de Dependents. Conferència de l'eminent feminista Na Carme Karr'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 1 de febrer - Poema 'A Nostra Dona Candelera'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 20 de febrer - Article 'La Llum'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 28 de febrer - Article 'Dimecres de Cendra'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 1 de març - 'Joventut Nacionalista. Conferència d'En Fidel Riu-Dalmau'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 10 de març - 'Nota històrica. Nostra Dona de la Guia'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 17 de març - Article 'Proverbis i similituds'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 22 de març - 'Conferència del P. Josep M. March, S.J.'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 26 d'abril - Poema 'El retorn dels fills'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 28 d'abril - Article 'L'obra d'En Josep Mª Folch i Torres'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 29 d'abril - La Festa d'ahir. Homenatge a Mestre Folch i Torres'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 3 de maig - 'Manresa. Homenatge a En Folch i Torres'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 5 de setembre - 'Els Jocs Florals'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 18 de setembre - 'Vetlla en homenatge als màrtirs de l'onze de Setembre'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç
 • 23 de desembre - Poema 'Oració del penediment'. Publicat a 'El Pla de Bages' (Manresa): Enllaç

 


 

ANY 1923

 • 22 de setembre - Poema 'Espurneig'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • 28 de setembre - Poema 'A unes sabates velles'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 13 d'octubre - 'Coses de Seminari'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • 9 de novembre - 'El bou'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 22 de desembre - Nota de la secció 'Musicals'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1924

 • Sense data - Poemes 'La magrana', 'Una llàgrima' i 'La copa de Falern'. Publicat a 'Almanach de L'Esquella de la Torratxa per a 1924' (Barcelona): Enllaç
 • 24 de juliol - 'Proses epigramàtiques (a l'excels Àngel Guimerà)' i altres articles sobre la mort del gran escriptor català. Publicats a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 12 de setembre - Poema 'Himne al Vici'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 19 de setembre - Poema 'La cançó del rodamón'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1925

 • Sense data - Poema 'En Joan de la son'. Publicat a 'Almanach de L'Esquella de la Torratxa per a l'any 1925' (Barcelona): Enllaç
 • 10 de juliol - Poema 'La mort del pare'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 30 d'agost - 'Revista Emporium'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 20 de setembre - Poema 'La dòna bella'. Publicat a 'La Gralla' (Granollers): Enllaç
 • 9 d'octubre - Poema 'Cant a la Rambla'. Publicat a 'La Rambla' (Barcelona): Enllaç
 • 24 d'octubre - Nota de la secció 'Repics'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • 7 de novembre - Nota de la secció 'Repics'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • Desembre. 'Sagitari'. Publicat a 'Revista de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 5 de desembre - Nota de la secció 'Les lletres i les dèries'. Publicat a 'Justícia Social' (Barcelona): Enllaç
 • 12 de desembre - Nota de la secció 'Paper rebut'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1926

 • 15 de gener - 'L'homenatge a Santiago Rusiñol'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 16 de gener - 'L'homenatge a en Rusiñol'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • 13 de juny - ‘En libertad’ a la secció ‘En los juzgados’. Publicat a ‘El Diluvio’ (Barcelona): Enllaç
 • 18 de juny - 'Salvador Perarnau en llibertat'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 20 de juny - ‘En libertad’ a la secció ‘Notas políticas’. Publicat a ‘El Diluvio’ (Barcelona): Enllaç
 • 29 de juny. Poema 'El Pou'. Publicat a 'L'Avi Muné' (Sant Feliu de Guíxols): Enllaç
 • 25 de juliol - Poema 'Sou la dòna més plena de claror'. Publicat a 'La Gralla' (Granollers): Enllaç
 • 1 d'agost - Poema 'Do'm un clavell del teu balcó'. Publicat a 'La Gralla' (Granollers): Enllaç
 • 1 d'agost - Nota 'Lluita' de la secció 'Crònica social'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 2 d'agost - Nota de la secció 'Qüestions socials'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 4 d'agost - Nota de la secció 'Notícies'. Publicat a 'Diari de Granollers' (Granollers): Enllaç
 • 26 d'agost - 'Festa íntima'. Publicat a 'Poble Nou' (Barcelona): Enllaç
 • 11 de setembre - Nota de la secció 'Locals'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 26 de desembre - 'Lectura de la obra 'El vianant misteriós', poema dramático original de Luis Capdevila y Salvador Perarnau'. Publicat a 'El Diluvio' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1927

 • 5 de març - Nota 'Poble Nou'. Publicat a 'L'Avi Muné' (Sant Feliu de Guíxols): Enllaç
 • 7 de juny - Nota de la secció 'Música y Teatros'. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • 7 d'octubre - Nota de la secció 'Manresa'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 9 d'octubre - 'La Premsa Catalana'. Publicat a 'Poble Nou' (Barcelona): Enllaç
 • 14 d'octubre - Nota de la secció 'Espectáculos'. Publicat a 'El Diluvio' (Barcelona): Enllaç
 • 23 de setembre - 'Poema 'La veu dels cims'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 11 de novembre - Poema 'Claror eterna'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 9 de desembre - Poema 'La vinya'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' Barcelona): Enllaç
 • 24 de desembre - 'Conferència de Salvador Perarnau'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1928

 • 15 de gener - 'Salvador Perarnau' i poema 'El cascavell'. Publicats a 'Poble Nou' (Barcelona): Enllaç
 • 7 de febrer - 'Conferència sobre 'L'art i la vida'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 31 de març - Poema 'El cascavell'. Publicat a 'L'Avi Muné' (Sant Feliu de Guíxols): Enllaç
 • 24 d'agost - Nota de la secció 'Paperam'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 27 d'octubre - 'Exèquies profanes'. Publicat a 'Catalunya Social' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1929

 • 5 de gener - 'Els Pastorets'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • 26 de gener - Poema 'El batlle'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • 23 de març - Nota de la secció 'Gacetillas'. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • 26 d'abril  - 'Salvador Perarnau', de la secció 'Glosari', poema 'La rondalla de les roses' i nota de la secció 'Esquellots'. Publicats a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 26 d'abril - 'Els Jocs Florals de Barcelona'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 1 de maig - 'Cròniques catalanes'. Publicat a 'Revista de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 4 de maig - 'Els Jocs Florals d'enguany'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 5 de maig - 'Salvador Perarnau'. Publicat a 'La Gralla' (Granollers): Enllaç
 • 7 de maig - 'Els Jocs Florals d'enguany'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 10 de maig - 'Els Jocs Florals de Barcelona d'enguany'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 10 de maig - 'Els Jocs Florals d'enguany'. Publicat a 'El Bisbalenc' (La Bisbal d'Empordà): Enllaç
 • 11 de maig - 'Jocs Florals. Barcelona, any 1929'. Publicat a 'Diari de Granollers' (Granollers): Enllaç
 • 11 de maig - Nota de la secció 'Noticiari'. Publicat a 'El Martinet' (Campdevànol): Enllaç
 • 17 de maig - Anunci del llibre 'La rel.' Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 19 de maig - 'Un pròleg'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 25 de maig - Poema 'Triple sonet a la terra immortal'. Publicat a 'L'Avi Muné' (Sant Feliu de Guíxols): Enllaç
 • 26 de maig - 'La rel'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 1 de juny - Nota de la secció 'Revista de revistes'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 2 de juny - 'La poesía del yermo'. Publicat a 'El Diluvio' (Barcelona): Enllaç
 • 7 de juny - 'Associació de Teatre Selecte'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 14 de juny - Nota de la secció 'Esquellots'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 27 de juny - Poema 'Al·legoria de juny'. Publicat a 'El Martinet' (Campdevànol): Enllaç
 • 27 de juny - 'La rel-Poemes-S. Perarnau'. Publicat a 'Mirador' (Barcelona): Enllaç
 • 1 de juliol - Poema 'No veo nada, nada en torno del paisaje' de Salvador Dalí. Publicat a 'La Gaceta Literaria' (Madrid): Enllaç
 • 2 d'agost - Nota de la secció 'Paperam'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 22 d'agost - 'Qui sap?' a la secció 'Mirador indiscret'. Publicat a 'Mirador' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1930

 • 31 de gener - Poema 'Estances a Molins de Rei'. Publicat a 'Germanor' (Molins de Rei): Enllaç
 • 12 d'abril - 'N. de la R.'. Publicat a 'La Veu del Ter' (Torelló): Enllaç
 • 27 d'abril - Nota de la secció 'Locals'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 12 de maig - 'El Ventall del Poeta 1930'. Publicat a 'La Rambla de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 20 de maig - 'El Ventall del Poeta'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 28 de maig - Nota de l'apartat 'Manresa'. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • 12 de juliol - 'Els rutinaris: Una blasfèmia' d'Hebe Montblanch. Publicat a 'Acció Ciutadana' (Olot): Enllaç
 • 29 d'agost - Nota de la secció 'Vida literària'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 6 d'octubre - 'Cuques de llum'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 25 d'octubre - 'Cuques de llum per Salvador Perarnau' i poema 'Sol ixent'. Publicats a 'La Veu del Ter' (Torelló): Enllaç
 • 1 de novembre - 'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 10 de desembre - Nota de la secció 'Vida literària'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 30 de desembre - Anunci '¡¡¡Llegiu llibres catalans!!!' d'Editorial Políglota. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1931

 • 5 de gener - 'Breviari crític'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 7 de febrer - 'Entre Súria i Callús'. Publicat a 'El Surienc' (Súria): Enllaç
 • 8 de febrer - Poema 'Claror de cims'. Publicat a 'El Pirineo' (Puigcerdà): Enllaç
 • 14 de febrer - Poema 'El retorn. A mon germá Lluís Perarnau'. Publicat a 'El Surienc' (Súria): Enllaç
 • 14 de febrer - ''Infants i fruites' de Salvador Perarnau' a la secció 'Dels llibres'. Publicat a 'La Veu del Ter' (Torelló): Enllaç
 • 24 de febrer - Nota de la secció 'Vida literària'. Publicat a 'La Veu de Catalunya (Barcelona): Enllaç
 • 16 de març - 'L'arxiu de la sardana'. Publicat a 'Baix-Empordà' (Palafrugell): Enllaç
 • 28 de març - 'L'arxiu de la sardana'. Publicat a 'El Surienc' (Súria): Enllaç
 • 14 d'abril - 'Conferencia'. Publicat a 'El Diluvio' (Barcelona): Enllaç
 • 4 de juliol - Poema 'El rellotge de 'Cabaret''. Publicat a 'El Surienc' (Súria): Enllaç
 • 28 de juliol - Nota sobre els Jocs Florals de Santa Eulàlia de Vilapicina. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • 31 de juliol - 'Los Juegos Florales de Santa Eulalia de Vilapiscina'. Publicat a 'El Diluvio' (Barcelona): Enllaç
 • 29 d'agost - 'El recull dels treballs premiats al Certamen Literari de l'any 1921'. Publicat a 'Acció Comarcal' (Valls): Enllaç
 • 31 de novembre - 'Un manifest. La col·lectivitat social organitzada de Catalunya'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1932

 • 13 de febrer - 'Felicitem-lo!'. Publicat a 'La Veu del Ter' (Torelló): Enllaç
 • 24 de febrer - 'Notes personals'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 25 de febrer - 'Creences vagues' a la secció 'Mirador indiscret'. Publicat a 'Mirador' (Barcelona): Enllaç
 • 21 de març - Nota de la secció 'Notícies curtes'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 21 d'abril - Nota de l'apartat 'Amer'. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • 5 de maig - 'Fornal', a la secció 'Notas políticas'. Publicat a 'El Diluvio' (Barcelona): Enllaç
 • 5 de maig - 'Intimitats'. Publicat a 'Mirador' (Barcelona): Enllaç
 • 14 de maig - 'Els Jocs Florals d'enguany' (article irònic). Publicat a '¨DIC' (Barcelona): Enllaç
 • 24 de juny - 'Jocs Florals de les barriades Fargues, Mulassa i els seus contorns'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 30 de juny - 'Juegos Florales-En la barriada de Fargas'. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • 27 de juliol - Nota de la secció 'Notícies curtes'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 10 de setembre - 'Conseqüència de les inconseqüències d'un home'. Publicat a 'DIC' (Barcelona): Enllaç
 • 12 de setembre - 'Les festes de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 16 de setembre - 'Oh! Oh! L'Estatut!'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 15 d'octubre - Poema d''Oracions sagnants'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • 17 de desembre - Poema 'Al President Macià'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 28 de desembre - 'Galería de poetas catalanes modernos'. Publicat a 'Mundo Gráfico' (Madrid): Enllaç
 • 30 de setembre - Nota de la secció 'Esquellots'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1933

 • 21 de gener - 'La immoralitat de la moral'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • 25 de febrer - 'Justícia i no caritat'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • 10 de març - Nota 'Sant Feliu del Llobregat' de la secció 'Dietari polític'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 11 de març - 'Als obrers catalans'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • 12 de març - Poema 'Al gran artista i amic Andreu Damesón'. Publicat a 'La Gralla' (Granollers): Enllaç
 • 23 de març - Nota de la secció 'Conferències'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 1 d'abril - 'El Crist és nostre'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • 8 d'abril - 'Perquè porto un clavell al trau'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • 18 d'abril - Nota de la secció 'Xafarderies'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 23 d'abril - Poema 'Cançó del matí rosat'. Publicat a 'La Gralla' (Granollers): Enllaç
 • 13 de maig - Anunci 'Compreu'. Publicat a 'La Campana de Gràcia' (Barcelona): Enllaç
 • 16 de maig - 'Una maniobra política. ¿Salvador Perarnau, president de la Generaltat?'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 30 de maig - Nota de la secció 'I un be!...'. Publicat a 'El be negre' (Barcelona): Enllaç
 • Maig - Conferència 'L'esperit republicà en les arts' i poema 'Oracions sagnants'. Publicat a 'Butlletí del Centre Repúblicà Català del Districte V' (Barcelona): Enllaç
 • 13 de juny - Nota de la secció 'Escenaris'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 9 de juliol - Nota de la secció 'Escenaris'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 16 de juliol - Relació del jurat de la convocatòria del concurs de literatura i teatre, dins de la notícia 'Jornades de les Joventuts d'Esquerra d'Estat Català'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 22 d'agost - 'Un manifest dels purs'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 5 d'octubre - 'Els Jocs Florals d'Hostafrancs'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 10 de novembre - 'Salvador Perarnau, hortolà'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1934

 • 7 de maig - 'Els Jocs Florals d'enguany'. Publicat a 'Diari de Vic' (Vic): Enllaç
 • 8 de maig - 'Els Jocs Florals d'enguany'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 13 de maig - 'Els Jocs Florals (1859-1934)'. Publicat a 'Esplai' (Barcelona): Enllaç
 • 23 de maig - 'Salvador Perarnau', de la secció 'El Be...rnat Metge'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 26 de maig - Nota de redaccio. Publicat a 'Clarisme' (Barcelona): Enllaç
 • 30 de maig - Nota de la secció 'El Be...rnat Metge'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 7 de juny - 'Tal faràs...'. Publicat a 'Mirador' (Barcelona): Enllaç
 • 9 de juny - 'Salvador Perarnau'. Publicat a 'Clarisme' (Barcelona): Enllaç
 • 20 de juny - Nota de la secció 'El Be...rnat Metge'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 4 de juliol - Nota de la secció 'El Be...rnat Metge'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 12 de juliol - Nota de la secció 'Gacetilla'. Publicat a 'Diario de Villanueva y Geltrú' (Vilanova i la Geltrú): Enllaç
 • 25 de novembre - 'Un concurs d'història de Catalunya'. Publicat a 'Esplai' (Barcelona): Enllaç
 • 5 de desembre - Nota de la secció 'El Be...rnat Metge'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 12 de desembre - Programació de Ràdio Associació a la secció 'Radiotelefonía'. Publicat a 'El Diluvio' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1935

 • 9 de gener - 'L'any nou dels surealistes'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 15 de gener - Programació de Ràdio Associació de Catalunya. Publicat a 'L'Instant' (Barcelona): Enllaç
 • 27 de febrer - Nota de la secció 'El Be...rnat Metge'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 13 de març - 'Biblioteca per als obrers en atur forçós'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 2 de maig - 'No hi ha hagut robatori' i següents, de la secció 'Mirador indiscret'. Publicat a 'Mirador' (Barcelona): Enllaç
 • 3 de maig - 'Crònica de Barcelona'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 3 de maig - 'Salvador Perarnau, poeta del dia'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 4 de maig - 'Los Juegos Florales de este año'. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • 4 de maig - 'Carta pregada'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 5 de maig - 'Una carta de Salvador Perarnau'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 5 de maig - 'Poeta premiat'. Publicat a 'Baluard de Sitges' (Sitges): Enllaç
 • 5 de maig - 'Salvador Perarnau, guanyador de la Flor Natural'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 6 de maig - 'Els Jocs Florals de Barcelona'. Publicat a 'L'Instant' (Barcelona): Enllaç
 • 7 de maig - 'Las lides del 'gay saber''. Publicat a 'El diluvio' (Barcelona): Enllaç
 • 7 de maig - 'La típica festa dels Jocs Florals'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 7 de maig - 'La fiesta de los Juegos Florales'. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • 7 de maig - 'Els Jocs Florals de Barcelona'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 8 de maig - 'Los Jochs Florals'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 10 de maig - 'El poeta de la Flor Natural claudica'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 10 de maig - Apartat 'Súria' a la secció 'Informació comarcal'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 11 de maig - Nota de la secció 'Noticiari'. Publicat a 'Crònica Targarina' (Tàrrega): Enllaç
 • 12 de maig - 'Els Jocs Florals de Barcelona'. Publicat a 'Esplai' (Barcelona): Enllaç
 • 15 de maig - Nota de la secció 'El Be...rnat Metge'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 18 de maig - 'Els Jocs Florals'. Publicat a 'Després' (Barcelona): Enllaç
 • 22 de maig - Nota de la secció 'Ràdio Be'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 29 de maig - Programació de Ràdio Associació a la secció 'Carnet de la ràdio'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • Juliol - ''Cuques de llum'. Un llibre interessant'. Publicat a 'Joventut cristiana' (Sant Sadurní d'Anoia): Enllaç
 • 3 de juliol - 'Poesia pura' a la seccíó 'Amb el cor a la mà'. Publicat a 'El Be Negre' (Barcelona): Enllaç
 • 9 de juliol - 'Els Jocs Florals de Vic'. Publicat a 'La Veu de Catalunya (Barcelona): Enllaç
 • 3 de desembre - 'Els Jocs Florals de Sant Andreu'. Publicat a 'La Veu de Catalunya (Barcelona): Enllaç
 • 19 de setembre - 'Sempre hi ha un pitjor'. Publicat a 'Mirador' (Barcelona): Enllaç
 • Sense data - Opuscle 'Jocs Florals de Barcelona. Any LXXVII de llur restauració' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1936

 • 30 de gener - 'Els actes de les Esquerres'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 31 de gener - 'Els actes de les Esquerres'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 1 de febrer - 'Els actes de les Esquerres'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 11 de febrer - 'La campanya electoral a les comarques'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 12 de febrer - 'Mitin de izquierda'. Publicat a 'El Diluvio' (Barcelona): Enllaç
 • 13 de febrer - Poema 'Amnistia!!!'. Publicat a 'El Pueblo' (Tortosa): Enllaç
 • 10 de març - 'Un homenatge al Govern de la Generalitat, al Guinardó'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 20 de març - Apartat 'Canet de Mar' a la secció 'De les terres catalanes'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 28 d'abril - Apartat 'Distrito IX'. Publicat a 'El Diluvio' (Barcelona): Enllaç
 • 5 de maig - 'Els Jocs Florals d'enguany'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 6 de maig - 'Amb tota solemnitat es celebraren al Palau de la Música Catalana els Jocs Florals de Barcelona'. Publicat a 'El Diluvio' (Barcelona): Enllaç
 • 13 de maig - 'Poesia premiada amb el primer accèsit a la Flor Natural dels últims Jocs Florals'. Publicat a 'El Diluvio' (Barcelona): Enllaç
 • 14 de maig - 'Vida corporativa'. Publicat a 'La Publicitat' (Barcelona): Enllaç
 • 28 de maig - Nota 'Concierto de Mlle. Vania' a la secció 'Teatros y Conciertos'. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • 26 de juny - Apartat 'Reus' de la secció 'Informació de les comarques'. Publicat a 'La Veu de Catalunya' (Barcelona): Enllaç
 • 17 de juliol - 'Notas políticas'. Publicat a 'El Diluvio' (Barcelona): Enllaç
 • 17 de juliol - 'Notes polítiques'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 29 d'agost - 'Pendant l'incendie' de G. Soria. Publicat a la revista 'Vu' (París) en el número especial dedicat a la guerra civil. L'article inclou una referència al paper protagonista de Salvador Perarnau (citat erròniament com a Peret Nau a la pàgina 48, en el penúltim paràgraf de la columna central) en la preservació de la catedral de Barcelona durant els primers dies de la guerra civil *: Enllaç
 • 23 de setembre - 'Generalitat de Catalunya. Una audiència del president'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 27 de setembre - 'La oda a la revolución'. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • 29 de setembre - Nota 'L'Oda a la Revolució' a l'apartat 'Milícies'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 29 de desembre - Nota 'Nueva junta directiva' a l'apartat 'En la retaguardia'. Publicat a 'El Diluvio' (Barcelona): Enllaç

* Traducció del francès: “Es va poder evitar que la meravellosa catedral que domina, sobre el monticle en el qual s’eleva, tot el Barri Gòtic, no cremés. I va ser gràcies a un miracle. Uns milicians ja havien pujat pels esglaons que condueixen al portal i s’apressaven a enfonsar-lo, quan de les seves files va sortir un poeta, Peret Nau [sic], que va arengar la massa, declarant que calia conservar intacte aquest monument, esplèndid testimoni del passat. Amb un bell coratge, va lluitar durant un quart d’hora i va aconseguir fer recapacitar els milicians, que es van rendir a la raó. I la catedral salvada va ser protegida pels milicians que volien, uns minuts abans, cremar-la.”

 


 

ANY 1937

 • 12 de febrer - Nota de la secció 'Esquellots'. Publicat a 'L'Esquella de la Torratxa' (Barcelona): Enllaç
 • 28 de febrer - Nota de la secció 'Cines y teatros'. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • 23 de març - 'Fonollosa. Diada del Refugiat'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 23 de maig - 'El senyor Pèsol i altres plantes'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 30 de maig - 'Súria. Visita agradosa'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 6 de juny - 'La Fira del Llibre ha estat un èxit! Visió de conjunt'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 22 de juny - 'A la memòria dels combatents caiguts per la Llibertat'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 18 de juliol - Poema '19 de juliol'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 20 de juliol - Apartat 'Festivals, donatius i recaptes' de la secció 'La vida a la Ciutat'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 25 de juliol - 'El senyor Pèsol i altres plantes' a la secció 'Les lletres'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 22 d'agost - 'Els infants d'enhorabona' a la secció 'Bengales de guerra'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 31 d'agost - 'Ventura Gassol al Casal Francesc Macià'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • Setembre - 'L'Enriquet Petufí volta el món a cavall d'una oca'. Publicat a la revista 'Estel' (Barcelona): Enllaç
 • 9 d'octubre - 'Ateneu d'Esquerra Republicana de Barcelona'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 26 d'octubre - 'Sagetes Roges'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 25 de novembre - Nota 'Economia' a l'apartat 'Publicacions'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1938

 • 24 d'abril - ''Sagetes Roges' donen una interessant audició al Saló de Cent de l'Ajuntament'.  Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 25 de maig - 'La collita de l'alfals'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 12 de juny - 'La diada del llibre'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 12 de juny - 'Ante la fiesta del libro'. Publicat a 'La Vanguardia' (Barcelona): Enllaç
 • Juliol - Poema 'Mireu els rostres dels infants que arriben...'. Publicat a 'Amic' (Barcelona): Enllaç
 • 29 de juliol - 'Ales humanes' a la secció 'Bengales de guerra'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 31 d'agost - 'Festa de C.O.P.T.I. núm. 2'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç
 • 13 de novembre - ''Flors, infants i bestioles' a la secció 'Bengales de guerra'. Publicat a 'La Humanitat' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1944

 • 23 de setembre - Poema 'Al gran màrtir de Catalunya Lluís Companys'. Publicat a 'El Poble Català' (Tolosa de Llenguadoc): Enllaç
 • 8 d'octubre - Poema 'Quan tornem a Catalunya'. Publicat a 'El Poble Català' (Tolosa de Llenguadoc): Enllaç
 • 23 d'octubre - Poema 'Adeu, núvol que te'n vas'. Publicat a 'El Poble Català' (Tolosa de Llenguadoc): Enllaç
 • 15 de novembre - Poema 'Avui tinc fret...'. Publicat a 'El Poble Català' (Tolosa de Llenguadoc): Enllaç
 • 20 de desembre - Poema 'Nadal'. Publicat a 'El Poble Català' (Tolosa de Llenguadoc): Enllaç
 • 30 de desembre - Poema 'Aquest any nou...'. Publicat a 'El Poble Català' (Tolosa de Llenguadoc): Enllaç

 


 

ANY 1945

 • 30 de gener - Poema 'Gener'. Publicat a 'El Poble Català' (Tolosa de Llenguadoc): Enllaç
 • 15 de febrer - 'Salvador Perarnau parla d''Els neguits i les muntanyes''. Publicat a 'El Poble Català' (Tolosa de Llenguadoc): Enllaç
 • 1 de març - Poema 'Imvocació al Comte Arnau'. Publicat a 'El Poble Català (Tolosa de Llenguadoc): Enllaç
 • Primera quinzena de juny - Poema 'Victòria'. Publicat a 'El Poble Català' (Tolosa de Llenguadoc): Enllaç
 • Agost - 'Treball de catalanitat' de Ramon Guerra. Publicat a 'Catalònia' (París): Enllaç
 • Primera quinzena de setembre - Poema 'Tros de rem'. Publicat a 'El Poble Català' (Tolosa de Llenguadoc): Enllaç
 • Novembre - 'Recepció a Cultura Catalana'. Publicat a 'Catalònia' (París): Enllaç

 


 

ANY 1947

 • Octubre - 'Des de Londres. Els Jocs Florals de la Llengua Catalana'. Publicat a 'La Nostra Revista' (Mèxic DF): Enllaç

 


 

ANY 1962

 • 24 d'agost - 'Los Juegos Florales de Santa Eulalia de Vilapiscina'. Publicat a 'La Vanguardia Española' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1963

 • 28 de setembre - 'Los poetas y el Llobregat, en el recuerdo de aquel 25 de septiembre'. Publicat a 'Llobregat' (Molins de Rei): Enllaç

 


 

ANY 1964

 • 15 de febrer - 'Revista del Centro de Lectura' a la secció 'Publicaciones recibidas'. Publicat a 'Reus' (Reus): Enllaç
 • 1 de març - 'El III premi Sant Sebastià de la Guarda'. Publicat a 'Revista de Palafrugell' (Palafrugell): Enllaç
 • 5 de setembre - 'En Salvador Perarnau Canal, ens diu...'. Publicat al setmanari 'Suria' (Súria): Enllaç

 


 

ANY 1965

 • 2 de gener - 'En la muerte del maestro Demón' de Sebastià Gasch. Publicat a 'Destino' (Barcelona): Enllaç
 • 2 de gener - 'Salvador Perarnau, premiado en el Concurso Literario del Centro de Lectura'. Publicat a 'Reus' (Reus): Enllaç
 • Gener - Recull de sonets 'Garlanda de Roses'. Publicat a 'Revista del Centro de Lectura' (Reus): Enllaç
 • 27 de febrer - 'Revista del Centro de Lectura' a la secció 'Publicaciones recibidas'. Publicat a 'Reus' (Reus): Enllaç
 • 15 de maig - 'El XVIII Concurso Exposición Nacional de Rosas del Centro de Lectura'. Publicat a 'Reus' (Reus): Enllaç
 • 14 de setembre - 'I Juegos Florales de Nuestra Señora del Port'. Publicat a 'La Vanguardia Española' (Barcelona): Enllaç
 • Sense data - 'Els Jocs Florals de la Llengua Catalana, 1965' i 'Memòria del Secretari (fragment)'. Publicació desconeguda, recollida en el web Patrimoniliterari.cat: Enllaç

 


 

ANY 1966

 • 15 de gener - Nota 'Octubre' de la secció 'Con la cifra y el dato'. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 12 de febrer - 'Carta oberta a tots els suriencs' de Pere Puig. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 26 de febrer - 'Tribuna del 'Suria'', 'El debido homenaje suriense al poeta don Salvador Perarnau' i 'Más honores para un gran poeta'. Publicats a 'Súria' (Súria): Enllaç
 • 5 de març - 'Tribuna del 'Suria''. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 12 de març - 'Un poeta y un homenaje' a 'Tribuna de juventud'. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 18 de març - Carta de Salvador Perarnau a 'Tribuna del 'Suria''. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 26 de març - 'El 12 de junio, el día dedicado a nuestro gran poeta'. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 9 d'abril - 'El meu Salvador Perarnau'. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • Maig - Poema 'Oració'. Publicat a 'Orfeó Català. Portantveu dels catalans de Mèxic' (Mèxic DF): Enllaç
 • 28 de maig - Poema 'A Súria', informació sobre el llibre 'Caps de brot' i notícia 'Prudente aplazamiento de un homenaje'. Publicats a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 20 d'agost - 'Entorn a un homenatge' i altres articles. Publicats a 'Suria' (Suria): Enllaç
 • 27 d'agost - 'Ressenya històrica dels Jocs Florals', 'Cómo adquirir el libro de nuestro poeta Perarnau' i 'Nuestro galardonado escritor firmará ejemplares'. Publicats a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 3 de setembre - 'El nostre poeta, el nostre homenatge'. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 10 de setembre - 'Suria a su poeta' i 'Ressenya històrica dels Jocs Florals'. Publicats a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 11 de setembre - 'Suria: homenaje al poeta Salvador Perarnau Canal'. Publicat a 'La Vanguardia Española' (Barcelona): Enllaç
 • 17 de setembre - 'Poeta Perarnau: Súria amb vós ara i sempre' i altres articles. Publicats a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 24 de setembre - 'En una fiesta inenarrable, Suria se encuentra a sí misma' i 'La mare ha retrobat al seu fill'. Publicats a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 24 de setembre - 'Molins de Rey se une al homenaje al poeta Salvador Perarnau'. Publicat a 'Llobregat' (Molins de Rei): Enllaç

 


 

ANY 1967

 • 8 de juliol - Poema 'Festa Major' i 'Panorámica suriense'. Publicats a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 4 de novembre - Poema 'A Súria'. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 2 de desembre - 'Clases de lengua catalana'. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç

 


 

ANY 1968

 • 4 de maig - Poema 'A Pompeu Fabra'. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 11 de maig - 'Amb una conferència memorable, a cura d'en Pere Elies Busqueta, professor, Súria s'uneix a l'homenatge que arreu de Catalunya es dedica a Pompeu Fabra'. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 8 de juny - 'Tribuna del 'Suria''. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 6 de juliol - Poema 'Festa Major de Súria' i narració 'En Fumeli'. Publicats a 'Suria' (Súria): Enllaç

 


 

ANY 1969

 • 4 de gener - Nota 'Junio' de la secció 'Con el dato y la cifra' i article 'La millor 'joguina' dels Reis, i la més profitosa pels infants'. Publicats a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 22 de febrer - 'Cardona: Conmemoración del centenario de Pompeu Fabra'. Publicat a 'La Vanguardia Española' (Barcelona): Enllaç
 • 24 de maig - 'Un libro y un amigo' de Sebastià Juan Arbó. Publicat a 'La Vanguardia Española' (Barcelona): Enllaç
 • 5 de juliol - Poema 'Festa Major', poema dedicat 'Festa Major de Súria' i article 'A pesar de la repentina invasión de calor el festival infantil, montado por la señora de Perarnau, consiguió interesar a un buen número de espectadores'. Publicats a 'Suria' (Súria): Enllaç

 


 

ANY 1970

 • 13 de maig - 'Homenaje a la memoria del poeta Ramón Vinyes Clauet'. Publicat a 'La Vanguardia Española' (Barcelona): Enllaç

 


 

ANY 1971

 • 10 de gener - 'Necrológicas'. Publicat a 'La Vanguardia Española' (Barcelona): Enllaç
 • 16 de gener - 'Tots el plorarem el Mestre...' i altres articles. Publicats a 'Suria' (Súria): Enllaç
 • 16 de gener - 'Fallecimiento del poeta S. Perarnau'. Publicat a 'Reus' (Reus): Enllaç
 • 23 de gener - 'La muerte de un poeta' de Sempronio. Publicat a 'Suria' (Súria): Enllaç

 


 

Fonts: webs Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA) de Biblioteca de Catalunya, Premsa Digitalitzada del Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC) de la Generalitat, Trencadís de la Diputació de Barcelona, Fundació Josep Irla, Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional d'Espanya, Hemeroteca Digital de La Vanguardia, exposició itinerant 'Contes infantils de la Guerra' de la Fundació 1859-Caixa Sabadell, web del Musée Nicéphore Niépce i web www.tebeosfera.com.
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-01-2022 23:09