Avisos

Dm.02
NOV
Calendari fiscal 2021

2 de novembre: data del càrrec de la segona fracció de l'impost sobre béns immobles urbans (domiciliat).

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dj.16
SET
Calendari fiscal 2021

Del 16 de setembre al 16 de novembre: període de cobrament de l'impost sobre activitats econòmiques. Data del càrrec: 2 de novembre.

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dl.13
SET
Ajuts per activitats extraescolars-Infants Súria

Expedient 27/2021

Termini de sol·licitud d'ajuts per activitats extraescolars-Infants Súria.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.01
SET
Calendari fiscal 2021

De l'1 de setembre al 5 de novembre: període de cobrament dels següents impostos i taxes:

  • Impost sobre béns immobles rústics construïts.
  • Impost sobre béns immobles rústics.
  • Taxa per gestió de residus domèstics.
  • Taxa per gestió de residus comercials.
  • Taxa del servei de Cementiri Municipal.
  • Taxa per entrada de vehicles-guals.

Data del càrrec: 2 de novembre.

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dj.01
JUL
Calendari fiscal 2021

1 de juliol: data del càrrec de la primera fracció de l'impost sobre béns immobles urbans (domiciliat).

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dl.17
MAI
Ajuts per activitats i casal d'estiu

Expedient 27/2021

Termini de sol·licitud d'ajuts per activitats i casals d'estiu.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.17
MAI
Ajuts per material escolar i llibres

Expedient 27/2021

Termini de sol·licitud d'ajuts per material escolar i llibres.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.03
MAI
Calendari fiscal 2021

Del 3 de maig al 5 de juliol: període de cobrament dels següents impostos:

  • Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat).
  • Impost sobre béns immobles de característiques especials.

Data del càrrec: 1 de juliol.

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dm.13
ABR
Anunci d'informació pública

Sol·licitud de revisió anticipada a instància de part de la llicència ambiental d’una activitat de circuit de vehicles motoritzats de l’empresa Les Comes de Sererols SL al terme municipal de Súria.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.09
ABR
Anunci d'aprovació inicial

Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica del municipi.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.09
ABR
Anunci d'aprovació inicial

Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM).

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.09
ABR
Anunci d'aprovació inicial

Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.09
ABR
Anunci d'aprovació inicial

Adhesió al protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci de la comarca del Bages.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.08
ABR
Anunci de nomenament

Nomenament de personal funcionari interí.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.01
ABR
Anunci d'informació pública

Aprovació inicial d’encàrrec o encomana de gestió per l’assumpció de la gestió econòmica local (ASGEL).

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.31
MAR
Anunci d'informació pública

Aprovació inicial de conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport urbà.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.30
MAR
Anunci d'exposició pública

Acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.19
MAR
Anunci d'aprovació inicial

Aprovació inicial del projecte executiu simplificat 'Pavimentació del tram inicial del camí de Cererols (TM Súria)', per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març de 2021.

Es sotmet a informació pública per termini de trenta (30) dies desde la inserció de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.05
MAR
Calendari fiscal 2021

Del 5 de març al 5 de maig: període de cobrament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Data del càrrec: 3 de maig.

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dv.01
GEN
Ajuts socials de caràcter econòmic

Expedient 27/2021

Anunci de convocatòria per l'atorgament d'ajuts socials de caràcter econòmic per l'any 2021 en règim de concurrència competitiva.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24