Avisos

Dm.02
NOV
Calendari fiscal 2021

2 de novembre: data del càrrec de la segona fracció de l'impost sobre béns immobles urbans (domiciliat).

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dv.24
SET
Anunci d'aprovació definitiva

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial a Súria.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.23
SET
Anunci d'informació pública

Sol·licitud d’autorització per dur a terme una concentració de vehicles 4x4 a la finca de Les Comes de Súria els dies 15, 16 i 17 d’octubre.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.16
SET
Calendari fiscal 2021

Del 16 de setembre al 16 de novembre: període de cobrament de l'impost sobre activitats econòmiques. Data del càrrec: 2 de novembre.

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dc.08
SET
Anunci d'aprovació inicial

Addenda pel manteniment de la vigència del conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages per a l’organització i finançament dels serveis socials bàsics, polítiques d’igualtat i mesures per l’impacte social de la covid.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.06
SET
Anunci d'aprovació inicial

Modificació del projecte executiu d’urbanització del carrer Sant Sebastià i del carrer Sant Jaume.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.06
SET
Anunci d'aprovació inicial

Modificació de crèdit número 14/2021.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.02
SET
Anunci d'aprovació inicial

Pròrroga del conveni marc de col·laboració subscrit entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Súria en matèria de seguretat viària.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.01
SET
Calendari fiscal 2021

De l'1 de setembre al 5 de novembre: període de cobrament dels següents impostos i taxes:

  • Impost sobre béns immobles rústics construïts.
  • Impost sobre béns immobles rústics.
  • Taxa per gestió de residus domèstics.
  • Taxa per gestió de residus comercials.
  • Taxa del servei de Cementiri Municipal.
  • Taxa per entrada de vehicles-guals.

Data del càrrec: 2 de novembre.

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dv.01
GEN
Ajuts socials de caràcter econòmic

Expedient 27/2021

Anunci de convocatòria per l'atorgament d'ajuts socials de caràcter econòmic per l'any 2021 en règim de concurrència competitiva.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24