Avisos

Dl.13
SET
Ajuts per activitats extraescolars-Infants Súria

Expedient 27/2021

Termini de sol·licitud d'ajuts per activitats extraescolars-Infants Súria.

Enllaç: https://suria.eadministracio.cat/board

Dl.17
MAI
Ajuts per activitats i casal d'estiu

Expedient 27/2021

Termini de sol·licitud d'ajuts per activitats i casals d'estiu.

Enllaç: https://suria.eadministracio.cat/board

Dl.17
MAI
Ajuts per material escolar i llibres

Expedient 27/2021

Termini de sol·licitud d'ajuts per material escolar i llibres.

Enllaç: https://suria.eadministracio.cat/board

Dl.08
FEB
Ajuts escolars per convivències i crèdit de síntesi

Expedient 27/2021

Termini de sol·licitud d'ajuts per convivències en educació infantil i primària i crèdit de síntesi en educació secundària.

Enllaç: https://suria.eadministracio.cat/board

Dv.22
GEN
Anunci al portal web de consulta pública

Expedient 60/2021

Anunci al portal web de l'Ajuntament de consulta pública sobre regulació amb ordenança fiscal específica, de les contribucions especials per a l'execució de les obres del carrer Industrial, recollides dins el projecte d'urbanització del darrer tram del polígon industrial de Joncarets.

Enllaç: https://suria.eadministracio.cat/board

Dj.21
GEN
Anunci d'informació pública

Expedient 576/2020

Anunci d'informació pública sobre l'aprovació inicial de la modificació del projecte executiu d'urbanització del carrer Sant Sebastià i el carrer Sant Jaume.

Enllaç: https://suria.eadministracio.cat/board

Dj.21
GEN
Anunci d'informació pública

Expedient 479/2020

Anunci d'informació pública sobre l'aprovació inicial del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Súria per a la codificació de les edificacions aïllades del sistema d'informació geogràfica d'emergències i seguretat de Catalunya.

Enllaç: https://suria.eadministracio.cat/board

Dj.21
GEN
Anunci d'informació pública

Expedient 403/2020

Anunci d'informació pública sobre l'aprovació inicial del conveni de col·laboració entre el departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Súria per a la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions i emergències de seguretat de Catalunya (RESCAT).

Enllaç: https://suria.eadministracio.cat/board

Dv.01
GEN
Ajuts socials de caràcter econòmic

Expedient 27/2021

Anunci de convocatòria per l'atorgament d'ajuts socials de caràcter econòmic per l'any 2021 en règim de concurrència competitiva.

Enllaç: https://suria.eadministracio.cat/board

Dm.29
DES
Procés participatiu sobre emplaçament temporal de nou dipósit de sal

La Generalitat ha obert un procés participatiu sobre l’emplaçament d’un nou dipòsit per a l’acopi temporal de sal de procés de producció de potassa al centre productor de Súria.

Aquest procés participatiu romandrà obert fins al 15 de febrer de 2021.

Enllaç: https://participa.gencat.cat/processes/modificacio-pdu-activitat-minera-bages

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24