Avisos

Dj.24
SET
Mesures anti-Covid als parcs infantils

En compliment de les darreres disposicions del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per aturar la propagació de la Covid-19, l'Ajuntament de Súria informa:

 • Cal fer un ús racional dels parcs infantils i evitar aglomeracions per responsabilitat i en benefici de tothom.
 • És necessari que els infants i les persones que els acompanyin es netegin les mans amb gel hidroalcohòlic, especialment abans i després d’accedir a les instal·lacions. En infants menors de 2 anys pot considerar-se l’ús de tovalloletes humides com a alternativa.
 • L’ús de la mascareta és obligatori des dels 6 anys. Si és possible, els infants de 3 a 5 anys també han d’utilitzar-la.
 • Cal mantenir la distància de seguretat amb infants d’altres grups de convivència, sobretot en els accessos a l’equipament.
 • És recomanable limitar el temps d’ús a un període inferior a l’habitual per tal que hi puguin accedir altres famílies.
 • Busqueu activitats i jocs d’esbarjo alternatius a l’ús de gronxadors o tobogans.
 • Eviteu menjar i beure en l’espai de joc.
 • És recomanable que els infants vagin acompanyats per un únic adult acompanyant.
 • En cas que n’hi hagi, no seieu als bancs per tal d’evitar una sobreocupació de l’espai.

Súria, 24 de setembre de 2020

Dc.15
JUL
Avís sobre mesures anti-Covid a la restauració

L’Ajuntament de Súria recorda que bars, restaurants i altres establiments de restauració han de complir les mesures establertes per a la prevenció de la Covid-19 entre el seu personal i la seva clientela:

 • ÉS OBLIGATORI que les persones dedicades als serveis d’atencio al públic portin mascareta.
 • ES RECOMANA prendre la temperatura de totes les persones que treballin en l’establiment.

Aquestes mesures s’estableixen en la resolució SLT/1648/2020 del departament de Salut de la Generalitat i en l’article 22 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

També es recorda que és necessària la neteja freqüent de mans amb líquid desinfectant i que cal mantenir la distància de seguretat entre les taules dels espais interiors i de les terrasses.

Dj.09
JUL
Avís sobre l'obligatorietat de les mascaretes

L’Ajuntament de Súria recorda que fins a nou avís l’ús de la mascareta ÉS OBLIGATORI des dels 6 anys a la via pública, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, segons una resolució de la Generalitat.

Tot i que l’incompliment d’aquesta resolució pot donar lloc a sancions, es demana a tothom l’ús de mascareta per motius de responsabilitat, civisme i protecció sanitària.

Dc.01
JUL
Aprovació inicial de modificació de Normes Subsidiàries

El Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Súria en sessió ordinària de data 25 de juny de 2020 ha aprovat provisionalment la Modificació Puntual número 16 de Normes Subsidiàries de Planejament de Súria per a l’actualització d’usos en sòl no urbanitzable a la finca les Comes.

 • Enllaç per consultar l'anunci publicat en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Súria: Enllaç
Dl.08
JUN
Avís de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Fins a nou avís, totes les consultes i gestions a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) seran ateses de forma telemàtica, per telèfon o presencialment amb cita prèvia.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-05-2018 10:22