Regidories

ALCALDE

ALBERT COBERÓ I AYMERICH

Competències:

 • Matèries que no hagin estat expressament delegades en els regidors i les regidores o en la Junta de Govern Local.
 • Cultura.
 • Ensenyament.
 • Promoció Econòmica.
 • Medi Ambient.
 • Via Pública.
 • Turisme.
 • Participació.
 • Festes.
 • Direcció de personal.
 • Relacions institucionals.
 • Protocol.
 • Relació amb les entitats.
 • Promoció i gestió de l'habitatge.
 • Comunicació (educació tecnològica, web municipal, Facebook, Instagram, gestió de Ràdio Súria i butlletí municipal La Torre).
 • Transport públic.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDOR D'URBANISME, ECONOMIA I HISENDA

MIQUEL ÀNGEL MONTAÑÁ I MERINO

Competències:

 • Urbanisme
  • Impuls i seguiment dels expedients urbanístics.
 • Economia i Hisenda
  • Elaboració, seguiment i liquidació de pressupostos i ordenances fiscals, i gestió de compres.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 
 

REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA, BENESTAR SOCIAL, SANITAT I SOLIDARITAT

OLGA TENA I MARTÍN

Competències:

 • Seguretat Ciutadana
  • Policia Local.
  • Protecció Civil.
  • Mobilitat i senyalització de vies públiques.
  • Potestat sancionadora per infraccions en matèria de trànsit, d'ordenances municipals i en tinença d'animals domèstics.
 • Benestar Social i Solidaritat
  • Disseny i seguiment de les polítiques socials.
  • Infància, adolescència i gent gran (Consells dels Infants i de la Gent Gran).
  • Immigració, pla d'acollida i integració d'immigrants.
  • Polítiques d'igualtat.
  • Solidaritat i cooperació.
 • Sanitat
  • Actuacions en salut pública (menjadors col·lectius, consum i defensa dels consumidors).
  • Informació al consumidor.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDORA DE JOVENTUT I ESPORTS

MONTSERRAT ALBACETE I BURGUEÑO

Competències:

 • Joventut
  • Polítiques de joventut.
  • Gestió del Casal de Joves.
  • Suport i cooperació a la Festa Major.
 • Esports
  • Polítiques esportives.
  • Esport escolar.
  • Camp Municipal de Futbol, Pavelló Municipal d'Esports, Piscina Municipal i pistes de pàdel.
  • Ús dels equipaments esportius municipals.
  • Estudi de necessitats d'equipaments esportius.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-07-2021 11:10