Regidories

ALCALDE

ALBERT COBERÓ I AYMERICH

Competències:

 • Matèries que no hagin estat expressament delegades en els regidors o en la Junta de Govern Local.
 • Direcció de personal.
 • Relacions institucionals.
 • Protocol.
 • Relació amb les entitats.
 • Promoció i gestió de l'habitatge.
 • Comunicació (educació tecnològica, web municipal, Facebook, Instagram, gestió de Ràdio Súria i butlletí municipal La Torre).
 • Transport públic.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDOR

PERE REQUENA I OROZCO

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDOR D'URBANISME, ECONOMIA I HISENDA

MIQUEL ÀNGEL MONTAÑÁ I MERINO

Competències:

 • Urbanisme
  • Impuls i seguiment dels expedients urbanístics.
 • Economia i Hisenda
  • Elaboració, seguiment i liquidació de pressupostos i ordenances fiscals, i gestió de compres.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDORA D'ENSENYAMENT, TURISME, PARTICIPACIÓ, FESTES I PROMOCIÓ ECONÒMICA

ALBA SANTAMARIA I FIGULS

Competències:

 • Ensenyament
  • Escola Municipal de Música.
  • Escola Bressol Municipal Petit Estel.
  • Escola Municipal de Formació d'Adults.
  • Centres d'ensenyament.
 • Turisme
  • Promoció turística del municipi.
  • Gestió de l'Oficina de Turisme i del Centre d'Interpretació del Castell.
  • Fira Medieval d'Oficis.
  • Geoparc de la Catalunya Central.
 • Participació
  • Impuls i desenvolupament de processos participatius a l'empara del Reglament Municipal de Participació Ciutadana.
  • Implementació i Seguiment del Pla de Desenvolupament Local.
 • Festes Populars i Tradicionals
  • Cavalcada de Reis i Carnestoltes.
  • Cultura popular i tradicional (Festes de Sant Sebastià, Caramelles, Sant Jordi, Sant Joan, Festa Major i Onze de Setembre).
 • Promoció Econòmica
  • Programes de promoció econòmica (nous emprenedors, borsa de treball...).
  • Promoció de la indústria i del sòl industrial.
  • Promoció del comerç local (Fira de Nadal).
  • Mercat Setmanal i Suriatrastos.
  • Noves tecnologies (infraestructures wifi i fibra òptica).
  • Relacions amb la Unió de Botiguers de Súria.
  • Desenvolupament local.
  • Diversificació i foment de l'economia.
  • Polítiques d'ocupació.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA, BENESTAR SOCIAL, SANITAT I SOLIDARITAT

OLGA TENA I MARTÍN

Competències:

 • Seguretat Ciutadana
  • Policia Local.
  • Protecció Civil.
  • Mobilitat i senyalització de vies públiques.
  • Potestat sancionadora per infraccions en matèria de trànsit, d'ordenances municipals i en tinença d'animals domèstics.
 • Benestar Social i Solidaritat
  • Disseny i seguiment de les polítiques socials.
  • Infància, adolescència i gent gran (Consells dels Infants i de la Gent Gran).
  • Immigració, pla d'acollida i integració d'immigrants.
  • Polítiques d'igualtat.
  • Solidaritat i cooperació.
 • Sanitat
  • Actuacions en salut pública (menjadors col·lectius, consum i defensa dels consumidors).
  • Informació al consumidor.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDOR DE CULTURA, VIA PÚBLICA I MEDI AMBIENT

MIQUEL SOLIVA I PALÀ

Competències:

 • Cultura
  • Gestió del patrimoni cultural, descoberta, conservació i divulgació.
  • Biblioteca Pública (equipament, accions de divulgació de la lectura i programa Súria Municipi Lector).
  • Promoció de la cultura en els diferents àmbits (art, literatura, teatre, música, sardana, nous formats).
  • Planificació d'equipaments culturals.
  • Gestió com a espais patrimonials de Cal Balaguer del Porxo, Castell, Casinet i usos cedits de l'Església del Roser.
  • Arxiu Municipal i gestió documental de caràcter històric i cultural.
  • Edicions.
  • Calendari d'activitats.
 • Via Pública
  • Brigada Municipal d'Obres i Serveis.
  • Manteniment de la via pública i de la jardineria.
  • Manteniment dels edificis i dels espais públics municipals.
  • Manteniment dels equipaments esportius.
  • Mobiliari urbà i enllumenat públic.
  • Suport a les festes.
  • Colònies controlades de gats.
  • Cementiri i serveis funeraris.
  • Gestió de la nau de Ca l'Agut.
  • Prevenció i extinció d'incendis.
  • Agrupació de Defensa Forestal (ADF).
 • Medi Ambient
  • Promoció i defensa dels valors naturals del municipi i realització de campanyes de sensibilització.
  • Recollida de residus sòlids urbans, tan reciclables com de rebuig i deixalleria.
  • Neteja i conservació dels cursos fluvials.
  • Desenvolupament de l'Agenda 21 (mesures d'estalvi energètic i energies renovables).
  • Desenvolupament i seguiment del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES).
  • Coordinació amb les empreses prestadores de serveis (cicle integral de l'aigua, clavegueram, electricitat i gas).
  • Gestió de depuradores.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDORA DE JOVENTUT I ESPORTS

MONTSERRAT ALBACETE I BURGUEÑO

Competències:

 • Joventut
  • Polítiques de joventut.
  • Gestió del Casal de Joves.
  • Suport i cooperació a la Festa Major.
 • Esports
  • Polítiques esportives.
  • Esport escolar.
  • Camp Municipal de Futbol, Pavelló Municipal d'Esports, Piscina Municipal i pistes de pàdel.
  • Ús dels equipaments esportius municipals.
  • Estudi de necessitats d'equipaments esportius.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-12-2020 12:34