POUM

DOCUMENTS

ANY 2023

 • Març - Document informatiu sobre formulació del POUM de Súria per a la concreció del model de municipi: Enllaç.
 • Març - Document informatiu sobre accions de participació ciutadana (fases d'avanç i d'aprovació inicial del POUM): Enllaç.
 • Març - Document informatiu sobre proposta del POUM per a polígons i sectors de planejament: Enllaç.
 • Març - Document informatiu sobre proposta del POUM per als sistemes d'espais lliures i equipaments: Enllaç.
 • Març - Document informatiu sobre proposta del POUM per a l'habitatge de protecció pública: Enllaç.
 • Març - Document informatiu sobre proposta del POUM per a l'actualització de qualificacions urbanístiques: Enllaç.
 • Març - Document informatiu sobre proposta del POUM per al sòl no urbanitzable (regulació de construccions): Enllaç.
 • Març - Document informatiu sobre proposta del POUM per al sòl no urbanitzable (regulació dels usos): Enllaç.
 • Març - Document informatiu amb resum de proposta del POUM: Enllaç.

 


 

ANY 2022

 • Novembre - Presentació de la sessió de constitució de la comissió de seguiment del POUM de Súria: Enllaç.
 • Juliol - Tríptic informatiu sobre l'avanç del POUM de Súria: Enllaç
 • Juliol - Presentació sobre l'avanç del POUM de Súria: Enllaç
 • Juliol - Cartell de l'acte informatiu sobre l'avanç del POUM de Súria: Enllaç
 • Juny - Dictamen aprovat pel Ple Municipal sobre convalidació i ampliació de les actuacions de participació ciutadana per a l'elaboració del POUM de Súria: Enllaç
 • Maig - Proposta d'ordenació de sòl urbà i urbanitzable: Enllaç
 • Maig - Proposta d'ordenació de sòl no urbanitzable: Enllaç

 


 

ANY 2015

 • Desembre - Avanç del POUM de Súria: Enllaç
 • Desembre - Programa de Participació Ciutadana del POUM de Súria: Enllaç
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-03-2023 17:40