Àrea de Medi Ambient

COMPETÈNCIES

Les competències de l'àrea de Medi Ambient són les següents:

 • Foment, planificació, promoció, participació i coordinació d'activitats i serveis adreçats a la protecció i defensa del medi ambient.
 • Recollida de residus.
 • Gestió de la recollida de residus industrials i especials.
 • Educació ambiental.
 • Campanyes de promoció de defensa del medi.
 • Gestió forestal.
 • Neteja de lleres i construcció de punts d'aigua.
 • Neteja i conservació dels cursos fluvials.
 • Coordinació amb les empreses prestadores de serveis (cicle integral de l'aigua, clavegueram, electricitat i gas).
 • Manteniment i gestió de depuradores i col·lectors en alta.
 • Manteniment i gestió del clavegueram.
 • Llicències d'activitat de qualsevol tipologia.
 • Intervenció administrativa en matèria d'activitats.
 • Ordenances sobre activitats i obertura d'establiments.
 • Animals de companyia.
 • Tinença d'animals.
 • Colònies controlades de gats.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-02-2024 19:19