Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

OFICINES I INFORMACIÓ

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), ubicada a la planta baixa de la Casa de la Vila, atén les consultes generals sobre els tràmits municipals, recull els suggeriments dels ciutadans i ciutadanes, i adreça aquesta informació a l’àrea municipal que pertoqui.

Els principals serveis de l'OAC són els següents:
 • Atenció telefònica general.
 • Registre de documentació.
 • Recepció d’instàncies.
 • Tràmits d’empadronament.
 • Tràmits sobre censos i participació electoral.
 • Lliurament de documentació diversa.
 • Recepció presencial de queixes i suggeriments.
 • Informació general sobre processos selectius, convocatòries públiques, fires, etcètera.
 • Tràmits sobre el cementiri municipal.
 • Tràmits relacionats amb l’àrea d’Hisenda.
  • Cobrament d’impostos i taxes municipals.
  • Bonificació de l’impost de béns immobles (IBI) per a famílies nombroses.
  • Declaració de plusvàlua (impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, IIVTNU).
  • Domiciliació bancària dels tributs municipals.
  • Sol·licitud de bonificació de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles de més de 25 anys.
  • Sol·licitud de certificat d’impostos i béns.
  • Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts.
  • Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles agrícoles.
  • Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles històrics.
  • Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per minusvàlua.
  • Sol·licitud de fraccionament i ajornament de tributs municipals.
 • Tramitacions de l’Oficina del Consumidor.
 • Tràmits de sol·licituds de recollida de voluminosos.
 • Tràmits sobre el mercat Suriatrastos.
 • Cens d’animals.
 • Tràmits de sol·licitud de crema de restes vegetals.
 • Recepció de missatges enviats a través de l’adreça electrònica suria@suria.cat.

L’OAC té un aforament màxim d’un únic usuari. Aquesta limitació serà degudament senyalitzada. Les persones que necessitin rebre atenció, podran sol·licitar també cita prèvia a l’OAC o accedir-hi sense previsió. No obstant, es donarà ordre preferent als usuaris que tinguin cita prèvia. El públic farà cua en direcció al carrer, mantenint distàncies de seguretat.

L’atenció al públic es fa seguint un sistema de cita prèvia a les diferents àrees municipals. Fora de l'horari d'atenció al públic, la porta de vidre del pati interior de la Casa de la Vila romandrà tancada i només es podrà obrir des de dins per als usuaris amb cita prèvia.

DADES DE CONTACTE

 Horari d'atenció al públic:

 • Dilluns a divendres feiners: de 9.00 a 14.00 h.
 • Dijous feiners: també de 16.00 a 18.30 h.

 Adreça: planta baixa de la Casa de la Vila (carrer Ernest Solvay, 13. 08260-Súria).

 Plànol d'ubicació: Enllaç.

 Telèfon: 93.868.28.00.

 Fax: 93.868.29.31.

 Correu electrònic: suria@suria.cat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-01-2024 18:24