Àrea de Drets Socials i Solidaritat

COMPETÈNCIES

Les competències de l'àrea de Drets Socials i Solidaritat són les següents:

  • Polítiques d'atenció social i solidaritat.
  • Polítiques d'atenció a les persones.
  • Atenció a la infància i a l'adolescència.
  • Atenció a persones de la tercera edat.
  • Atenció a persones i famílies necessitades.
  • Polítiques relacionades amb la immigració, pla d'acollida i integració de persones immigrants.
  • Foment del voluntariat.
  • Seguiment i control de la gestió relacionada amb el servei de telealarmes.
  • Atenció domiciliària.
  • Polítiques de cooperació i solidaritat internacional.
  • Coordinació de les polítiques d'igualtat d'oportunitats.
  • Campanyes de sensibilització vers la violència de gènere.
  • Atenció a la dona.
  • Construcció, manteniment i gestió dels equipaments municipals de l'àrea.
  • Polítiques de solidaritat i cooperació.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-07-2023 17:34