Servei d'Ajuda a Domicili

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) s’adreça a les persones que tenen una autonomia limitada o que es troben en una situació de vulnerabilitat i necessiten un suport a casa seva. La seva finalitat és ajudar aquestes persones en les activitats quotidianes i, en alguns casos, també pot oferir suport en la neteja i en el manteniment de la llar.

Per accedir a aquest servei, cal una valoració i derivació prèvia dels equips professionals dels serveis socials.

QUINS SERVEIS OFEREIX?

 • Suport en la higiene i la cura personal.
 • Ajuda física i motriu (aixecar, enllitar, caminar, etcètera).
 • Cura i control de l’alimentació.
 • Suport en el control de la medicació i en la cura de la salut.
 • Suport en els hàbits de la vida quotidiana (alimentació, higiene, organització de la llar, etcètera).
 • Acompanyament fora de la llar i dintre del municipi (visites mèdiques, gestions bancàries, etcètera).
 • Orientació i suport a les persones cuidadores.

COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT DE SÚRIA

L’Ajuntament de Súria es compromet a prestar un servei de qualitat centrat en la persona i en el seu entorn cuidador.

L’Ajuntament farà el seguiment i control de les empreses prestadores del servei per tal de garantir que es respecten els principis i els estàndards de qualitat establerts.

PRINCIPIS BÀSICS DEL SERVEI:

 1. Respecte i dignitat de la persona usuària el servei.
 2. Seguretat del treballadors/a i del domicili.
 3. Privacitat.
 4. Confidencialitat de les dades.
 5. Manteniment i, si és possible, millora de l’autonomia.
 6. Participació.
 7. Personalització del servei.
 8. Reconeixement de l’entorn cuidador.

A QUI S’ADREÇA

 • Persones a qui la Generalitat de Catalunya ha reconegut la situació de dependència.
 • Persones i famílies en situació de risc social per:
  • Manca de capacitat o hàbits per a l’autocura i per relacionar-se amb l’entorn.
  • Manca de capacitat o d’hàbits per a l’organització familiar i de la llar i per atendre els membres de la família.
 • Persones en situacions de risc o vulnerabilitat temporal.

MÉS INFORMACIÓ

 Telèfon de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Súria: 93.868.28.00.

 Horari d’atenció telefònica: de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 h.

 Enllaç per descarregar el díptic informatiu del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD): Enllaç.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-01-2024 17:57