Deixalleria Municipal

La Deixalleria Municipal recull tots aquells materials que cal reciclar i que no són aptes per als contenidors de recollida selectiva ubicats als diferents barris de la vila.

És ubicada al barri de Fusteret (final del trencall de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat, accedint des de la carretera Súria-Manresa).

L'horari d'obertura de la Deixalleria Municipal és el següent:

  • Dimarts, dijous, dissabtes i diumenges: d'11.00 a 14.00 h.
  • Dimecres i divendres: de 16.00 a 19.00 h.

La Deixalleria Municipal roman tancada els dilluns i els dies festius, tret dels diumenges.

MATERIALS ADMESOS

Altres metalls, bateries, bidons, cables elèctrics, CD-DVD, càpsules de cafè, cartró, electrodomèstics, ferralla electrònica, ferralla i metalls, fibrociment, fluorescents i llums de mercuri, fracció vegetal, fustes, olis minerals, olis vegetals, palets, piles, plàstics film, pneumàtics, radiografies, rebuig, residus especials en petites quantitats (pintures, dissolvents, àcids, bases...), runes, TV i monitors, tòners, roba i calçat, vidre pla.

Els objectes que estiguin en bon estat i/o poden ser reutilitzats es destinaran al Programa de Reutilització Social.

MATERIALS NO ADMESOS

Residus barrejats, residus industrials, residus no identificats, residus sanitaris, residus radioactius, materials explosius, restes de menjar, residus ramaders, residus de l'activitat minera.

DADES DE CONTACTE

- Adreça: barri de Fusteret. 08260-Súria.

- Telèfon: 93.868.28.29.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-02-2022 17:04