Àrea de Cultura

COMPETÈNCIES

Les competències de l'àrea de Cultura són les següents:

  • Foment, planificació, promoció, participació i coordinació d'activitats culturals (art, literatura, teatre, música, sardana, etcètera).
  • Relacions amb les entitats culturals.
  • Construcció, manteniment i gestió dels equipaments culturals, entre d'altres la Biblioteca Pública, l'Arxiu Municipal i espais dels col·legis públics destinats a activitats culturals.
  • Política municipal en matèria de tradicions populars.
  • Impuls de la normalització lingüística.
  • Gestió i potenciació de l'Arxiu Municipal.
  • Propostes d'autorització d'ús de les instal·lacions municipals per a actes de caràcter no esportiu.
  • Planificació i control de la concessió de subvencions de caire cultural.
  • Edicions.
  • Calendari d'activitats.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-02-2024 17:40