Servei municipal d'habitatge

INFORMACIÓ GENERAL

El servei públic de gestió d’habitatges municipals va ser creat a finals de l’any 2022 amb l’aprovació del reglament i les bases reguladores corresponents per part del Ple Municipal.

Segons el reglament, aprovat per unanimitat, l’Ajuntament considera que l’ajut a persones i unitats de convivència que es trobin en situació de vulnerabilitat social i risc d’exclusió residencial és una «actuació municipal prioritària i rellevant», ja que el dret a l’habitatge és «un requisit imprescindible per a l’exercici efectiu d’altres drets bàsics, com ara el dret a l’educació o el dret a la salut», a més d’un element bàsic de cohesió social.

En el reglament s’hi defineixen els objectius de la prestació del nou servei, que tindrà en compte les necessitats específiques dels col·lectius de joves, gent gran, persones amb minusvalidesa acreditada, víctimes de violència de gènere i altres col·lectius necessitats.

El reglament també preveu la creació d’una comissió de valoració i seguiment per tal d’analitzar les peticions presentades i la gestió del servei.

Actualment, el parc social d’habitatges de l’Ajuntament de Súria està format per tres habitatges en propietat, tots ells adquirits al llarg de l’actual mandat. Es preveu que en el futur se’n facin noves adquisicions per tal d’ampliar la dotació del servei.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-02-2023 17:52