Servei Municipal d'Habitatge

El Servei Municipal d'Habitatge va ser creat a finals de l’any 2022 amb l’aprovació del reglament i les bases reguladores corresponents per part del Ple Municipal. El seu objectiu principal és gestionar el parc d'habitatges municipals per afavorir la cohesió social i l'accés a aquest dret bàsic, especialment en el cas dels col·lectius desfavorits o amb dificultats d'exercir-lo.

Segons el reglament, aprovat per unanimitat, l’Ajuntament considera que l’ajut a persones i unitats de convivència que es trobin en situació de vulnerabilitat social i risc d’exclusió residencial és una «actuació municipal prioritària i rellevant», ja que el dret a l’habitatge és «un requisit imprescindible per a l’exercici efectiu d’altres drets bàsics, com ara el dret a l’educació o el dret a la salut», a més d’un element bàsic de cohesió social.

En el reglament s’hi defineixen els objectius de la prestació del nou servei, que tindrà en compte les necessitats específiques dels col·lectius de joves, gent gran, persones amb minusvalidesa acreditada, víctimes de violència de gènere i altres col·lectius necessitats.

El reglament també preveu la creació d’una comissió de valoració i seguiment per tal d’analitzar les peticions presentades i la gestió del servei.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-05-2024 12:19