Àrea de Seguretat Ciutadana

COMPETÈNCIES

Les competències de l'àrea de Seguretat Ciutadana són les següents:

 • Gestió del servei de la Policia Local.
 • Política municipal en matèria de Protecció Civil.
 • Pla estratègic de la Policia Local.
 • Gestió de procediments i control de qualitat de l'àrea.
 • Relacions i coordinació amb les forces i cossos de seguretat.
 • Ordenació del trànsit rodat i seguretat viària.
 • Educació vial a les escoles.
 • Mobilitat i senyalització de vies públiques.
 • Construcció, manteniment i gestió d'equipaments i instal·lacions de l'àrea.
 • Llicències d'ocupació de via pública.
 • Potestat sancionadora per infraccions en matèria de trànsit i de les ordenances municipals.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-07-2023 19:43