Salvador Perarnau, poeta de Súria

EL RECADER
Carregat de comandes i farcells
ve a ciutat cada setmana;
coneix els gustos i els rampells
i sap complir el que se li encomana.

Allà al poblet té una botiga
que la dona li fa marxar com cal;
ací a ciutat hi té una amiga
i un piset al carrer de l’Hospital.

Cada viatge té una excusa
per fer nit ací a ciutat;
per fer encàrrecs porta brusa,
però a la nit va ben mudat.

I és clar: l’esposa sempre plora
perquè el capitalet no creix…
Serveis als “bars” botifarra de fora
que l’ha comprada aquí mateix.


Publicat a la revista ‘La Campana de Gràcia’ (Barcelona) el 16 de febrer de 1929. Font: revista ‘El Salí’ (Súria).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-12-2020 23:31