Regidories

ALCALDE EN FUNCIONS

ALBERT COBERÓ I AYMERICH

Competències

 • Matèries que no hagin estat expressament delegades als regidors i les regidores, o a la Junta de Govern Local.
 • Direcció de personal.
 • Relacions institucionals..
 • Protocol.
 • Relació amb les entitats.
 • Promoció i gestió de l'habitatge.
 • Comunicació:
  • Educació tecnològica, web municipal, facebook, instagram.
  • Gestió de Ràdio Súria i butlletí municipal La Torre.
 • Transport públic.
 • Promoció econòmica.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDORA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT EN FUNCIONS

ALBA SANTAMARIA I FIGULS

Competències

 • Cultura:
  • Gestió del patrimoni cultural, descoberta, conservació i divulgació.
  • Biblioteca Pública (equipament, accions de divulgació de la lectura i programa Súria Municipi Lector.
  • Promoció de la cultura en els diferents àmbits (art, literatura, teatre, música, sardana, nous formats).
  • Planificació d'equipaments culturals.
  • Gestió com a espais patrimonials de Cal Balaguer del Porxo, Castell, Casinet i usos cedits de l'Església del Roser.
  • Arxiu Municipal i gestió documental de caràcter històric i cultural.
  • Edicions.
  • Calendari d'activitats.
 • Festes Populars i Tradicionals:
  • Cavalcada de Reis i Carnestoltes.
  • Cultura popular i tradicional (Festes de Sant Sebastià, Caramelles, Sant Jordi, Sant Joan, Onze de Setembre i Festa Major).
 • Ensenyament
  • Escola Municipal de Música.
  • Escola Bressol Municipal Petit Estel.
  • Escola Municipal de Formació d'Adults.
  • Centres d'ensenyament.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA, BENESTAR SOCIAL, SANITAT I SOLIDARITAT EN FUNCIONS

OLGA TENA I MARTÍN

Competències

 • Seguretat ciutadana:
  • Policia Local.
  • Protecció Civil.
  • Mobilitat i senyalització de vies públiques.
  • Potestat sancionadora per infraccions en matèria de trànsit, d'ordenances municipals i en tinença d'animals domèstics.
 • Benestar Social i Solidaritat:
  • Disseny i seguiment de les polítiques socials.
  • Infància, adolescència i gent gran (Consells dels Infants i de la Gent Gran).
  • Immigració, pla d'acollida i integració d'immigrants.
  • Polítiques d'igualtat.
  • Solidaritat i cooperació.
 • Sanitat:
  • Actuacions de salut pública (menjadors col·lectius, consum i defensa dels consumidors).
  • Informació al consumidor.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDOR D'URBANISME, ECONOMIA I HISENDA, SUPORT A PROJECTES ESTRATÈGICS MUNICIPALS I SUPORT A L'ALCALDIA EN FUNCIONS

MIQUEL ÀNGEL MONTAÑÁ I MERINO

Competències

 • Urbanisme:
  • Impuls i seguiment dels expedients de planejament, urbanisme, gestió i disciplina urbanística.
 • Economia i Hisenda:
  • Elaboració, seguiment i liquidació de pressupostos i ordenances fiscals, i gestió de compres.
 • Suport a projectes estratègics municipals:
  • Suport a les diferents regidories-delegades d'àrea respecte a aquests projectes de caràcter estratègic municipal, ja siguin de caràcter transversal, afectant a diferents àrees de gestió, o únicament a una àrea.
 • Suport a l'Alcaldia:
  • Suport a l'Alcaldia en la gestió de les diferents àrees.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 
 

REGIDOR DE VIA PÚBLICA I MEDI AMBIENT EN FUNCIONS

MIQUEL SOLIVA I PALÀ

Competències

 • Via Pública:
  • Brigada Municipal d'Obres i Serveis.
  • Manteniment de la via pública i de la jardineria.
  • Manteniment dels edificis i dels espais públics municipals.
  • Manteniment dels equipaments esportius.
  • Mobiliari urbà i enllumenat públic.
  • Suport a les festes.
  • Colònies controlades de gats.
  • Cementiri i serveis funeraris.
  • Gestió de la nau de Ca l'Agut.
  • Prevenció i extinció d'incendis.
  • Agrupació de Defensa Forestal (ADF).
 • Medi Ambient:
  • Promoció i defensa dels valors naturals del municipi i realització de campanyes de sensibilització.
  • Recollida de residus sòlids urbans, tan reciclables com de rebuig i deixalleria.
  • Neteja i conservació dels cursos fluvials.
  • Desenvolupament de l'Agenda 21 (mesures d'estalvi energètic i energies renovables).
  • Desenvolupament i seguiment del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES).
  • Coordinació amb les empreses prestadors de serveis (cicle integral de l'aigua, clavegueram, electricitat i gas).

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

 


REGIDORA DE JOVENTUT, ESPORTS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TURISME EN FUNCIONS

MONTSERRAT ALBACETE I BURGUEÑO

Competències

 • Joventut:
  • Polítiques de joventut.
  • Gestió del Casal de Joves.
  • Suport i cooperació a la Festa Major.
 • Esports:
  • Polítiques esportives.
  • Esport escolar.
  • Camp Municipal de Futbol, Pavelló Municipal d'Esports, Piscina Municipal i pistes de pàdel.
  • Ús dels equipaments esportius municipals.
  • Estudi de necessitats d'equipaments esportius.
 • Participació Ciutadana:
  • Impuls i desenvolupament de processos participatius a l'empara del Reglament Municipal de Participació Ciutadana.
  • Implementació i seguiment del Pla de Desenvolupament Local.
 • Turisme:
  • Promoció turística del municipi.
  • Gestió de l'Oficina de Turisme i del Centre d'Interpretació del Castell.
  • Fira Medieval d'Oficis.
  • Geoparc de la Catalunya Central.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-05-2023 00:26