Àrea de Promoció Econòmica

EMPRESES I EMPRENEDORIA

AJUTS A LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I LA INVERSIÓ EMPRENEDORA

L’àrea de Promoció Econòmica convoca cada any una línia d’ajuts econòmics per fomentar la creació de llocs de treball i la inversió empresarial a Súria. La convocatòria és adreçada a micro, petites i mitjanes empreses amb qualsevol forma jurídica, i treballadors autònoms de la vila.

L’objectiu de la iniciativa és contribuir a la millora de les empreses existents i afavorir la creació de noves empreses a través de la creació de llocs de treball i de la inversió empresarial. En tots els casos, caldrà que la seu social i/o fiscal estigui ubicada a Súria, així com estar al corrent de pagament en les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

 • Més informació sobre la convocatòria de l'any 2021: Enllaç.

 


 

ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS

La finalitat és donar suport a la creació d’empreses potenciant la cultura emprenedora.

El servei s’adreça a les persones emprenedores que vulguin crear la seva pròpia empresa individual o societat, i a les empreses constituïdes que promoguin un nou àmbit en la seva organització:

 • Informació sobre creació d’empreses i assessorament per a l’elaboració del pla d’empresa.
 • Informació i assessorament sobre ajuts, subvencions públiques i préstecs.

 


 

ASSESSORAMENT A EMPRESES

L’objectiu principal d’aquest servei és donar suport a la petita i mitjana empresa en qualsevol àmbit de la seva gestió:
 • Fiscalitat: informació sobre impostos empresarials, deduccions fiscals per a R+D, exportació.
 • Laboral: informació sobre tipus de contractes i ajuts a la contractació.
 • Finançament: informació sobre línies de crèdit preferents.
 • financera: informació a les PIMES sobre projectes d’inversió o vies de suport per   superar problemes financers específics.
Per fer aquesta tasca es compta amb els següents instruments:
 • Punt d’informació (CIDEM, PIMESTIC).
 • El butlletí INFO PIME-CARDENER, que recopila informacions sobre normatives, subvencions, fires, etcètera.

 


 

INFORMACIÓ SOBRE SÒL INDUSTRIAL I OFERTA DE TREBALL DISPONIBLE

L’àrea de Promoció Econòmica proporciona informació sobre el sòl industrial i l’oferta de treball disponible per a l’obertura de noves empreses.

 


 

SERVEI D'ASSESSORAMENT AMBIENTAL A EMPRESES (SAAE)

El Servei d’Assessorament Ambiental a Empreses (SAAE) és un servei que intenta donar suport a les empreses a l’hora d’implementar millores ambientals de la seva activitat.

Es tracta d’un servei públic i gratuït que ofereix els següents serveis a les empreses:

 • Resoldre qüestions que tinguin en relació amb diversos aspectes ambientals de la seva activitat:
  residus, aigua , emissions atmosfèriques, energia, soroll,etc.
 • Assessorar-les sobre Sistemes de Gestió Ambiental i Sistemes d’Ecoetiquetatge.
 • Facilitar el contacte amb experts, consultories,certificadores, gestors i transportistes autoritzats, etc.
 • Informar sobre ajuts, programes i convenis.
 • Donar a conèixer la normativa ambiental.
 • Oferir formació en temes ambientals.
 • Recolzar les seves propostes i iniciatives de millora ambiental que vulguin emprendre.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-10-2021 17:18