POUM

FASES DE TREBALL I CALENDARI

El procés d’elaboració del POUM consta de les següents fases de treball:

  1. Inici i definició dels criteris i objectius. Acord d’inici de revisió del planejament, i definició dels criteris i els objectius que l’han de regir i treballs previs.
  2. Avanç del Pla i exposició al públic. El ple municipal va aprovar l’avanç del POUM i el Programa de Participació Ciutadana en la sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2015. El document d’avanç conté els objectius generals del Pla; una síntesi de les alternatives d’ordenació considerades; una síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials; la descripció de les característiques bàsiques de la proposta; i el document inicial estratègic. El període d’exposició pública de l’avanç del POUM durant el qual la ciutadania pot realitzar aportacions i consideracions, es va perllongar fins el 9 d’abril de 2016. Posteriorment, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar l’avanç del POUM el 28 d’abril de 2016.
  3. Aprovació inicial i exposició pública. Després de la incorporació de les aportacions i consideracions, l’Ajuntament fa l’aprovació inicial del nou planejament. Durant aquesta fase, s’obre un segon període d’informació pública, durant el qual la ciutadania pot presentar al·legacions. Paral·lelament, se sol·liciten informes sectorials als ens competents i als ajuntaments limítrofs i s’incorporen al document.
  4. Aprovació provisional. L’Ajuntament resol les al·legacions i fa l’aprovació provisional del POUM. El document es tramet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de la Generalitat per tal que en faci l’aprovació definitiva.
  5. Aprovació definitiva. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central aprova el text definitiu del nou planejament, que esdevé executiu quan es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Paral·lelament, es porta a terme un procés de participació ciutadana per tal de fomentar la informació pública sobre els treballs realitzats i la participació de tots els veïns i veïnes de Súria en les diferents fases del procés.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2021 16:39