Piscina Municipal - Estiu 2022

HORARI DE LA PISCINA MUNICIPAL

 • Del 16 de juny al 15 d’agost: de 10.30 a 20.00 h.
 • Del 16 d’agost fins a final de temporada: de 10.30 a 19.30 h.

La gestió de la temporada d'estiu 2022 de la Piscina Municipal de Súria és a càrrec de la Societat Atlètica de Súria (SAS).

 


ENTRADA INDIVIDUAL

 • Preus dels dies feiners:
  • De 0 a 4 anys (acompanyats d’adults): gratuït.
  • De 5 a 25 anys: 2,50 euros.
  • De 26 a 65 anys: 3,50 euros.
  • Pensionistes i jubilats: 2,50 euros.
 • Preus dels dies festius:
  • De 0 a 4 anys (acompanyats d’adults): gratuït.
  • De 5 a 25 anys: 3,50 euros.
  • De 26 a 65 anys: 4,50 euros.
  • Pensionistes i jubilats: 3,00 euros.

 


ABONAMENTS

 • De 0 a 4 anys (acompanyats d’adults): gratuït.
 • De 5 a 25 anys: 40 euros (temporada) o 25 euros (agost).
 • De 26 a 65 anys: 55 euros (temporada) o 33 euros (agost).
 • Pensionistes i jubilats: 25 euros (temporada) o 18 euros (agost).
 • Abonament familiar de jubilats (2 persones): 50 euros (temporada) o 30 euros (agost).
 • Abonament familiar de 2 persones: 90 euros (temporada) o 50 euros (agost).
 • Abonament familiar de 3 persones: 120 euros (temporada) o 65 euros (agost).
 • Abonament familiar de 4 persones: 145 euros (temporada) o 78 euros (agost).
 • Abonament familiar de 5 persones: 160 euros (temporada) o 85 euros (agost).

Els descomptes només s’aplicaran per un sol concepte. Per als familiars, s’aplicarà el concepte general d’unitat familiar.

 


PREUS DELS CURSETS DE NATACIÓ

 • 1 setmana: 30 euros.
 • 2 setmanes: 40 euros.
 • 3 setmanes: 50 euros.
 • 4 setmanes: 60 euros.

 


LLOGUER DE GANDULES

El lloguer de gandules serà de 0,50 euros per dia, ja sigui festiu o diari. No hi ha abonaments per l'ús de gandules.

 


NORMATIVA DE RÈGIM INTERN APLICABLE A LA PISCINA MUNICIPAL DE SÚRIA

És obligatori:

 • Dutxar-se abans del bany.
 • Seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.
 • Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.
 • Respectar els altres usuaris.
 • Fer ús de les papereres.
 • Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides, així com els carrers destinats a jocs on hi ha bany públic.
 • Fer atenció als senyals de seguretat de la piscina pel que fa referència a la fondària.
 • Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etcètera), adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el seu cap fora de l’aigua.

No es permet:

 • L’entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no van acompanyats d’una persona adulta. A no ser que hagi signat l’autorització el pare/mare o tutor. L’autorització no tindrà validesa si aquest usuari no sap nedar.
 • Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant-ne les zones destinades expressament a aquesta finalitat.
 • L’entrada d’animals, excepte en casos especials, com els gossos pigalls.
 • Introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona de platja i al solàrium.
 • Entrar a la zona de bany amb calçat de carrer, excepte les visites puntuals autoritzades per la persona responsable de la instal·lació, que han de portar protectors específics per al calçat.
 • L’entrada de cadires i taules en tot el recinte, exceptuant els casos de persones que tinguin mobilitat reduïda i sigui convenient.
 • Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etcètera) que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts amb aquesta finalitat.
 • La utilització d’aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais d’ús comunitari.
 • Córrer ni donar empentes en tot el recinte.
 • Els jocs perillosos dins de l’aigua, com ara enfonsar una altra persona, saltar sobre els usuaris o pujar o fer torres humanes.
 • L’accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infecto-contagioses. En cas de dubte, la direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic.
 • La utilització de roba del carrer per l’ús del bany. Ha de ser específica i exclusiva per a l’aigua.
 • El nudisme ni el topless en tot el recinte.
 • La utilització de globus d’aigua, tant a dins de la piscina com en tot el seu recinte.

Es recomana:

 • Que si voleu tirar-vos de cap, comproveu que la fondària és suficient i que no hi ha elements o persones contra els quals pugueu xocar.
 • L’ús de sabatilles de bany.
 • Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins de l’aigua o al voltant de la piscina.
 • No deixar que els nens/es petits juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.
 • Respectar un mínim de dues hores per banyar-se, després d’un àpat.
 • No entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada, després de menjar, d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet exercici físic intens.
 • Col·locar una tovallola o estora sobre la platja de la piscina o la zona d’estada, si es vol prendre el sol.
 • Dutxar-se abans d’entrar a la piscina, si s’ha pres el sol o s’ha fet exercici de forma intensa.
 • Que si voleu prendre el sol, ho feu moderadament i entreu a l’aigua progressivament.
 • En cas d’haver patit un incident o accident dintre del recinte, posar-se en contacte de seguida amb els tècnics de la piscina i/o els socorristes aquàtics.
 • La utilització de cremes de protecció solars.
 • Utilitzar sabatilles de bany.
 • Eixugar-se després de la dutxa, un cop acabada la sessió de bany, per evitar infeccions.

Incomplir alguns dels punts de la normativa de règim intern de la Piscina Municipal de Súria i/o no atendre les indicacions que es facin des del personal de la Piscina (socorrista, taquilla, monitor, etcètera) pot donar motiu a l’expulsió temporal i/o definitiva de l’accés a les instal·lacions municipals que decideixin el personal tècnic. En cas de no obeir les ordres dels treballadors/es de la Piscina Municipal, s’avisarà la Policia Local de Súria.

Hi ha fulls a disposició de les persones usuàries per formular suggeriments o reclamacions.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-06-2022 13:52