Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, format per l’alcalde i els regidors i les regidores que siguin titulars de les tinences d'Alcaldia de la corporació.

La seva competència bàsica és donar assistència i assessorament a l'Alcaldia, a més de les competències delegades que li hagin estat assignades.

La Junta de Govern Local es reuneix amb caràcter setmanal, tret del que s'estableix per als períodes vacacionals.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-04-2024 18:16