Sistema de Garantia Juvenil

El Sistema de Garantia Juvenil és un programa d’àmbit europeu que s’adreça als joves de 16 a 29 anys que no treballen ni estudien, independentment del seu nivell formatiu.

La coordinació de la iniciativa al Bages és a càrrec del Consell Comarcal, i el seu desenvolupament a Súria compta amb el suport de les àrees de Joventut i de Promocio Econòmica de l’Ajuntament.

El Sistema de Garantia Juvenil ofereix informació, assessorament, suport formatiu i orientació per a la recerca de feina i el desenvolupament de projectes empresarials propis.

Per accedir a aquest servei cal inscriure-s’hi prèviament i complir els següents requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea (UE) o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, i que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s’hi els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol i que habiliti per treballar.

  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • No haver rebut accions educatives o formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

En el cas de Súria, el dia de visita és un dijous de cada mes al Casal de Joves, de 8.30 a 16.00 h.

Per a inscriure-s’hi o demanar més informació, cal que les persones interessades demanin cita prèvia mitjançant un missatge a l’adreça electrònica garantiajuvenil@ccbages.cat o trucar al telèfon 619.14.27.52 (també whatsapp).

L’objectiu bàsic del programa és la reducció de l’atur juvenil.

En el seu desenvolupament hi participen diferents institucions i entitats, com la Generalitat, el ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, consells comarcals, ajuntaments i cambres de comerç.

- Web de l’Oficina Jove del Bages: http://www.manresajove.cat

- Web de la Generalitat: http://garantiajuvenil.gencat.cat

- Web del ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social: http://www.mitramiss.gob.es/

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-11-2019 18:13