L'Ajuntament publica el llistat provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria per a la cessió de dos habitatges municipals

Última revisió 15-03-2023 16:55
15/03/2023

La seu electrònica de l’Ajuntament de Súria ha publicat el llistat provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria de sol·licituds per a la cessió temporal de dos habitatges municipals mitjançant contracte de lloguer. Les persones sol·licitants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per presentar possibles al·legacions.

Posteriorment, la comissió de valoració resoldrà les al·legacions presentades i es publicarà el llistat definitiu de persones admeses i excloses. L’adjudicació dels dos habitatges es farà mitjançant sorteig públic, la data de celebració del qual serà anunciada oportunament.

Aquesta és la primera vegada que l’Ajuntament porta a terme una convocatòria de lloguer social d’habitatges municipals, amb l’objectiu d’afavorir l’accés a l’habitatge de persones i unitats de convivència que es trobin en situació de vulnerabilitat social i risc d’exclusió residencial.

Logotip d'habitatge.
Logotip d'habitatge.