Avisos

Dl.04
DES
Anunci d'ocupació pública

Nomenament de personal funcionari interí, com a agent de la Policia Local.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.04
DES
Anunci

Aprovació inicial del pressupost, plantilla, bases d’execució i relació de llocs de treball per a l’exercici de 2024.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.01
DES
Ban

Declaració de l'estat de preemergència a causa de la sequera.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.28
NOV
Anunci d'ocupació pública

Convocatòria del tribunal qualificador del concurs per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na d’Arquitectura, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.24
NOV
Anunci

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 16/2023.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.17
NOV
Anunci d'ocupació pública

Convocatòria de procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de professor/a de música, en règim laboral temporal.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.10
NOV
Anunci d'ocupació pública

Decret sobre canvi de data del procés selectiu d’una plaça d’administratiu/va per promoció interna.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.30
OCT
Anunci d'ocupació pública

Modificació de la composició del tribunal del procés selectiu d’un/a tècnic/a mitjà/na d’Arquitectura, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.24
OCT
Anunci

Aprovació definitiva del projecte tècnic ‘Millores escola Francesc Macià – Fase 2: Actuacions pati’.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.11
OCT
Anunci

Delegació de funcions.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.10
OCT
Anunci

Aprovació definitiva del projecte simplificat per a la reparació dels dipòsits de Salipota i Vallseca.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.13
GEN
Anunci

Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts socials de caràcter econòmic per a l’any 2023.

- Més informació: Enllaç.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24