Avisos

Dl.04
JUL
Anunci d'ocupació pública

Procés per a la convocatòria d’un/a tècnic/a d’ocupació i suport a l’empresa, i la creació d’una borsa de treball.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.04
JUL
Anunci d'ocupació pública

Procés per a la contractació d’un/a administratiu/va de l’àrea de Cultura i Turisme.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.28
JUN
Anunci

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 06/2022.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.27
JUN
Anunci

Rectificació d’error material de l’anunci d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 41, reguladora dels preus públics.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.21
JUN
Anunci

Convocatòria per a la concessió d’ajudes mitjançant el procediment de concurrència competitiva del fons social per als/les treballadors/es de l’Ajuntament.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.20
JUN
Anunci

Bases i full d’inscripció per a la participació a les actuacions musicals no professionals de la Festa Major 2022.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.20
JUN
Anunci

Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució del Servei d’Atenció Assistencial Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR) i altres dependències municipals.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.17
JUN
Anunci d'ocupació pública

Oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2022.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.17
JUN
Anunci

Aprovació de modificació no substancial de la reforma del projecte bàsic i executiu del centre social del barri de Sant Jaume.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.16
JUN
Anunci

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 41, reguladora dels preus públics.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.16
JUN
Anunci

Modificació de representant a la Comissió Especial de Comptes.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.15
JUN
Edicte

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.13
JUN
Anunci d'informació pública

Aprovació inicial del projecte d’obres de primera actuació per la millora de les condicions de l’immoble El Casinet.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.08
JUN
Anunci d'aprovació definitiva

Projecte simplificat per a la reparació de la vorera a la Ctra. Manresa, 2-4.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.08
JUN
Anunci d'aprovació definitiva

Projecte tècnic per a l’arranjament d’aparcament a la zona de Bellavista i la pavimentació d’un tram del carrer Picasso.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.08
JUN
Anunci d'aprovació definitiva

Projecte executiu per a la consolidació i adequació de les façanes del Clos del Castell i pas sobre absis de l’Església del Roser.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.07
JUN
Anunci

Exposició pública de la tercera modificació puntual del Pla Especial Urbanístic d’accés a la rampa de la mina de Cabanasses.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.02
JUN
Anunci d'informació pública

Establiment de les festes locals per a l’any 2023.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.31
MAI
Anunci d'ocupació pública

Aprovació de l’oferta d’ocupació pública 2022, per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.26
MAI
Edicte

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.26
MAI
Anunci

Resolució provisional sobre subvencions a empreses per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial a Súria.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.25
MAI
Edicte

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.18
MAI
Anunci

Resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics per al manteniment, la represa i el suport de les activitats comercials i econòmiques del municipi de Súria, afectades econòmicament per les conseqüències de la covid-19.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.15
MAR
Autorització d'activitats amb risc d'incendi

El període per sol·licitar l’autorització d'activitats amb risc d’incendi s'estén des del 15 de març fins al 15 d’octubre.

El formulari de sol·licitud ha de ser adreçat a l’Ajuntament, que el remetrà a l’organisme competent de la Generalitat per a la seva aprovació. Abans de realitzar l’activitat de crema, cal esperar l’autorització, on s’establirà el dia i hora per tal de portar-la a terme, així com les mesures que s’hauran de prendre per evitar el risc d’incendi. En les sol·licituds cal fer constar com a dada obligatòria un número de telèfon mòbil de contacte.

En el cas de l’Ajuntament de Súria, les sol·licituds d’autorització per a activitats amb risc d’incendi han de ser presentades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) en horari d’atenció al públic.

- Més informació: Enllaç.

Dc.19
GEN
Prestacions socials de caràcter econòmic

Convocatòria oberta a totes les famílies degudament empadronades en el municipi, i que reuneixin els requisits establerts en el Reglament Municipal de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic.

- Més informació: www.suria.cat/ajuts-prestacions/benestarsocial6/.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24