Registre de Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

L’Ajuntament de Súria està adherit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, on s’han d’inscriure tots els ciutadans i ciutadanes per optar a un habitatge amb protecció oficial, ja sigui de venda, de lloguer o de lloguer amb opció de compra.

El Registre de Sol·licitants, impulsat per la Generalitat, té els següents objectius:

  • Facilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits.
  • Garantir la màxima transparència en tots els processos.
  • Informar sobre la necessitat real d’habitatge a cada municipi.

La inscripció es pot fer individualment o per a més d’una persona, quan formin una unitat de convivència. Per tal d’inscriure-s’hi, cal complir els següents requisits:

  • Tenir necessitat d’habitatge.
  • Ser major d’edat o estar emancipat.
  • Residir i estar empadronat a Catalunya.
  • No superar el límit d’ingressos màxims que estableix la normativa.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-01-2023 16:47