Àrea d'Economia i Hisenda

OFICINES I INFORMACIÓ

L’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament porta a terme la gestió dels següents tràmits, que es poden realitzar de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), o a través d’internet:

 • Bonificació de l’impost de béns immobles (IBI) per a famílies nombroses.
 • Declaració de plusvàlua (impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, IIVTNU).
 • Domiciliació bancària dels tributs municipals.
 • Sol·licitud de bonificació de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles de més de 25 anys.
 • Sol·licitud de certificat d’impostos i béns.
 • Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts.
 • Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles agrícoles.
 • Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a vehicles històrics.
 • Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per minusvàlua.
 • Sol·licitud de fraccionament i ajornament de tributs municipals.

Alguns d’aquest tràmits es poden iniciar a través de la plataforma telemàtica e-tram de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). Per accedir-hi cal la identificació digital mitjançant algun dels següents documents:

 1. El Document Nacional d’Identitat Electrònic.
 2. Els identificadors digitals emesos per l’Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
 3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l’Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura (PSIS).

L’atenció al públic es fa seguint un sistema de cita prèvia a les diferents àrees municipals. Fora de l'horari d'atenció al públic, la porta de vidre del pati interior de la Casa de la Vila romandrà tancada i només es podrà obrir des de dins per als usuaris amb cita prèvia.

DADES DE CONTACTE

 Horari d’atenció al públic: dilluns a divendres feiners, de 9.00 a 13.00 h.

 Adreça: segona planta de la Casa de la Vila (carrer Ernest Solvay, 13. 08260-Súria).

 Plànol d'ubicació: Enllaç.

 Telèfon: 93.868.28.00.

 Fax: 93.868.29.31.

 Correu electrònic: suria@suria.cat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-01-2024 18:28