Àrea d'Economia i Hisenda

COMPETÈNCIES

Les competències de l'àrea d'Economia i Hisenda són les següents:

 • Política pressupostària.
 • Execució del pressupost.
 • Política financera.
 • Polítiques d'ordenació i gestió fiscal i tributària.
 • Gestió dels padrons fiscals.
 • Compres i subministraments.
 • Inventari municipal.
 • Administració del patrimoni municipal.
 • Ordenances fiscals i ordenança general de preus públics.
 • Planificació econòmica.
 • Relacions amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 • Gestió de les compres.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-07-2023 13:27