Brigada Municipal d'Obres i Serveis

La Brigada Municipal d’Obres i Serveis porta a terme les següents tasques bàsiques:

  • Manteniment i reparacions generals a la via pública, les instal·lacions i els equipaments municipals.
  • Suport material per a la celebració de festes i activitats organitzades per l'Ajuntament o les entitats de la vila a la via pública.
  • Tasques de jardineria (poda, neteja d'herbes, rec d'espais verds, etcètera).
  • Col·locació de tanques i elements de senyalització especial.
  • Serveis de consergeria i manteniment dels centres escolars públics d'educació primària.
  • Retirada de materials caiguts sobre la calçada i les vies urbanes per esllavissades i altres causes.
  • En cas de nevada, distribució de sal de desglaç, retirada de neu acumulada en la calçada i reparació de possibles danys provocats en espais públics.

Dins de les activitats de la Brigada no s'inclouen la neteja de la via pública, el buidatge de papereres, la recollida selectiva o el manteniment de l'enllumenat públic i els semàfors. Aquestes tasques són assumides per empreses concessionàries externes.

La Brigada disposa de magatzems a l’antic escorxador municipal, a Ca l’Agut, al polígon de La Pobla i a la zona de Vallflorida.

La seva dotació material inclou vehicles de transport i maquinària per realitzar diferents treballs a la via pública.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-07-2023 19:31