Avisos

Dm.20
FEB
Anunci d'ocupació publica

Nomenament de funcionària de carrera com a tècnica superior arquitecta.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.16
FEB
Organs de govern

Delegació de competències de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.16
FEB
Anunci d'informació pública

Aprovació inicial del projecte tècnic ‘Projecte per l’adequació a la visita del conjunt arqueològic de les Guixeres. Fase II’.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.15
FEB
Anunci d'ocupació pública

Ordre de prelació definitiu i constitutiu de borsa de treball de tècnics/ques mitjans/nes d’Arquitectura.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.15
FEB
Anunci d'ocupació pública

Ordre de prelació definitiu i constitutiu de borsa de treball d’auxiliars administratius/ves.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.15
FEB
Anunci d'ocupació pública

Nomenament de funcionària de carrera com a tècnica mitjana d’Arquitectura, en el marc del procés extraordinari d’estabilització de l’ocupació temporal.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.15
FEB
Anunci d'ocupació pública

Nomenament de personal laboral fix com a auxiliar administratiu, en el marc del procés extraordinari d’estabilització de l’ocupació temporal.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.15
FEB
Anunci

Delegació de funcions per celebració de matrimoni civil.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.05
FEB
Ban

Ban sobre l'estat d'emergència per sequera.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.02
FEB
Anunci

Convocatòria d'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats o persones físiques per a la realització d'activitats durant l'any 2024.

- Enllaç: www.suria.cat/ajuts-prestacions.

Dl.22
GEN
Anunci

Exposició pública dels acords provisionals de modificació de l’ordenança fiscal núm. 41.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.11
GEN
Anunci

Acord sobre les festes locals a Súria per a l’any 2024.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.03
GEN
Edicte

Aprovació definitiva del Pressupost General per a l’exercici de 2024 i de la plantilla de personal.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.29
DES
Anunci

Aprovació inicial del conveni entre l’Associació Empresarial de Súria i l’Ajuntament de Súria per al desenvolupament d’accions de suport al teixit empresarial del municipi.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.01
DES
Ban

Declaració de l'estat de preemergència a causa de la sequera.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24