Avisos

Dv.29
SET
Anunci

Esmena d'error material en la publicació de l’anunci d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 09/2023.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.28
SET
Anunci

Aprovació definitiva del reglament regulador de l'Oficina de Supervisió de Projectes.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.20
SET
Anunci d'ocupació pública

Relació de persones admeses i excloses de la convocatòria d’Interventor/a en règim interí.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.20
SET
Anunci d'ocupació pública

Acta del tribunal del procés d’estabilització d’ocupació temporal per cobrir una plaça d’auxiliar tècnic d’Esports i creació de borsa de treball.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.23
AGO
Anunci

Aprovació definitiva del projecte simplificat per a la reparació del dipòsit de Bellavista.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.22
AGO
Anunci

Aprovació del projecte simplificat 'Definició tècnica per l’actuació de reparació de les fuites dels dipòsits de Salipota i Vallseca del municipi de Súria'.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.09
AGO
Anunci d'informació pública

Aprovació de la proposta de festes locals de la vila de Súria per a l’any 2024.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.01
AGO
Anunci

Aprovació del projecte 'Biblioteca Súria'.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.15
MAR
Termini de prohibició de fer foc al bosc sense autorització

Fins al 15 d’octubre de 2023 serà necessari demanar autorització per fer foc al bosc, després de l’entrada en vigor del termini anual implantat per la Generalitat. La sol·licitud d’autorització s’haurà de presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la Casa de la Vila o telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament.

- Més informació: Enllaç.

Dv.13
GEN
Anunci

Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts socials de caràcter econòmic per a l’any 2023.

- Més informació: Enllaç.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24