L'alcalde de Súria signa els decrets de nomenament de les tinences d'Alcaldia, composició de la Junta de Govern i delegació de competències

Última revisió 23-05-2024 19:45
03/07/2023

L'alcalde Albert Coberó i Aymerich ha signat els decrets que estableixen el nomenament de les tinences d’Alcaldia, la composició de la Junta de Govern Local i la delegació de competències entre les regidores i els regidors de l’equip de govern en aquest nou mandat municipal. Aquests decrets ja han estat publicats a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Les tinences d’Alcaldia designades per a aquest nou mandat són les següents:

 • Primera tinent d’Alcaldia: Olga Tena i Martín.
 • Segon tinent d’Alcaldia: Miquel Àngel Montañá i Merino.
 • Tercer tinent d’Alcaldia: Albert Fàbrega i Enfedaque.
 • Quarta tinent d’Alcaldia: Esther Cabezos i Ramírez.

L’alcalde i les regidores i regidors titulars de les quatre tinences d’Alcaldia integraran la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat de caràcter resolutori que exercirà les competències previstes en la normativa vigent.

La distribució de competències entres les regidores i els regidors de l’equip de govern municipal és la següent:

 • Albert Coberó i Aymerich (alcalde): Representació, Presidència, Participació, Transició Energètica, Habitatge i Promoció Econòmica.
 • Olga Tena i Martín: Via Pública, Seguretat Ciutadana i Sanitat.
 • Miquel Àngel Montañá i Merino: Urbanisme, Economia i Hisenda.
 • Albert Fàbrega i Enfedaque: Cultura i Turisme.
 • Esther Cabezos i Ramírez: Educació, Drets Socials i Solidaritat.
 • Montserrat Albacete i Burgueño: Joventut, Medi Ambient i Igualtat.
 • Alba Martínez i Báez: Esports i Festes.