L'alcalde Albert Coberó signa dos decrets que modifiquen les tinences d'Alcaldia i les delegacions de competències, arran del nou pacte de govern

Última revisió 29-11-2021 19:30
29/10/2021

L'alcalde Albert Coberó va signar dijous 28 d’octubre dos decrets de designació de les tinences d’Alcaldia i de modificació de les delegacions de competències, arran del nou pacte de govern assolit entre els Grups Municipals del PSC i del GIIS. L’alcalde va informar d’aquests decrets en el Ple Municipal ordinari celebrat ahir dijous.

Les noves tinences d’Alcaldia són les següents:

 • Primera tinent d’Alcaldia: Alba Santamaria Fíguls.
 • Segona tinent d’Alcaldia: Olga Tena Martín.
 • Tercer tinent d’Alcaldia: Miquel Àngel Montañá Merino.
 • Quart tinent d’Alcaldia: Miquel Soliva Palà.

Els regidors i regidores titulars de les quatre tinences d’Alcaldia, juntament amb l’alcalde, formaran la Junta de Govern Local.

La nova distribució de competències delegades és la següent:

 • Cultura, Festes i Ensenyament: Alba Santamaria Fíguls.
 • Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat: Olga Tena Martín.
 • Urbanisme, Economia i Hisenda, Suport als projectes estratègics municipals d’àmbit transversal i a l’Alcaldia: Miquel Àngel Montañá Merino.
 • Via Pública i Medi Ambient: Miquel Soliva Palà.
 • Joventut, Esports, Participació Ciutadana i Turisme: Montserrat Albacete Burgueño.

Presa de possessió i composició dels grups municipals

A l’inici d’aquesta darrera sessió ordinària del Ple Municipal va prendre possessió com a nova regidora Mireia Enfedaque Farràs (Junts per Súria), en substitució de Montserrat Juncadella Navarra.

En el transcurs del Ple també es va aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS), 3 abstencions (ERC) i 1 vot en contra (regidor no adscrit) un dictamen sobre la nova composició dels grups polítics municipals, designació de regidor no adscrit i de portaveus del grup municipal del GIIS.

Segons el dictamen aprovat, la composició de la corporació és la següent:

 • Grup Polític Municipal Socialista-Candidatura de Progrés: Albert Coberó Aymerich, Olga Tena Martín, Miquel Àngel Montañá Merino i Montserrat Albacete Burgueño.
 • Grup Polític Municipal del Grup Independent de Súria (GIIS): Alba Santamaria Fíguls i Miquel Soliva Palà.
 • Grup Polític Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Marta Viladés Ribera, Jordi Sala Santcliments i Mireia Simon Ruiz.
 • Grup Polític Municipal de l’Agrupació Independent de Súria (aiS): Carme Besa Braqué i Jordi Magallais Centellas.
 • Grup Polític Municipal de Junts per Súria: Mireia Enfedaque Farràs.
 • Regidor no adscrit: Pere Requena Orozco.

En el dictamen aprovat també es modifica la designació de portaveus del Grup Municipal del GIIS, que a partir d’ara seran els següents:

 • Portaveu titular: Alba Santamaria Fíguls.
 • Portaveu suplent: Miquel Soliva Palà.

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.