L'Ajuntament de Súria impulsa una campanya de sensibilització i bones pràctiques de reciclatge i recollida selectiva

Última revisió 20-09-2023 17:06
20/09/2023

L'Ajuntament de Súria ha posat en marxa una campanya de sensibilització per millorar l’ús dels contenidors de recollida selectiva i promoure les bones pràctiques en el reciclatge de residus domèstics i la recollida selectiva. Un dels elements d’aquesta campanya és el web Súria Recicla, que s’ha posat en marxa amb l’objectiu de facilitar la consulta sobre els diferents serveis relacionats amb aquests temes.

El material de la campanya consisteix en un full divulgatiu i un imant de nevera amb diferents recomanacions i informacions sobre recollida selectiva, que han estat distribuïts aquest mes de setembre a les llars de la vila.

La campanya ha estat impulsada per l’àrea municipal de Medi Ambient a partir d’una proposta del Consell Municipal de Medi Ambient, amb el suport de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. Aquesta iniciativa es proposa reforçar el coneixement dels diferents serveis i equipaments municipals relacionats amb el reciclatge i la recollida selectiva:

  • Àrees de residus sòlids urbans. Instal·lades en diferents punts dels barris de la vila per a la recollida selectiva d’envasos, fracció orgànica, paper i cartró, vidre i resta, en els contenidors corresponents.
  • Deixalleria Municipal, Deixalleria Mòbil i Minideixalleries. Equipaments per a altres fraccions, com piles, bombetes, residus d’aparells elèctrics o pots de pintura, entre d’altres.
  • Recollida gratuïta de mobles, trastos vells, altres voluminosos i residus vegetals. La recollida es porta a terme tots els divendres no festius. Per utilitzar aquest servei cal trucar una setmana abans a l’Ajuntament (telèfon 93.868.28.00). Cal deixar el voluminós al costat de la porta, el dijous a la nit o el mateix divendres, abans de les 7.00 h. En cap cas es poden deixar abandonats voluminosos o altres residus a terra o al costat de les àrees de contenidors.
  • Contenidors d’oli vegetal. Instal·lats en diferents àrees de contenidors de la vila per a la recollida d’olis bruts de cuina. Cal portar el líquid dins d’una ampolla de plàstic.
  • Contenidors de roba. Instal·lats en diferents àrees de contenidors de la vila per a la recollida de tèxtil de la llar, roba complements. Cal posar les peces dins de bosses.

El nou web Súria Recicla inclou dades pràctiques i recomanacions sobre el bon ús dels contenidors de recollida selectiva, a més d’informacions sobre la Deixalleria Municipal, la Deixalleria Mòbil, el servei gratuït de recollida de voluminosos i altres serveis.

Un dels objectius del web Súria Recicla és oferir aquesta informació de forma dinàmica i amb la incorporació progressiva de nous continguts, incloent-hi informació actualitzada sobre nivells de recollida de residus.

Abans de l’estiu, l’Ajuntament també va posar fulls informatius en diferents àrees de residus sòlids urbans sobre l’ús correcte dels contenidors, fent incís en la recollida de voluminosos.

Imatge de la campanya de l'Ajuntament de Súria per a la sensibilització sobre el reciclatge i la recollida selectiva.
Imatge de la campanya de l'Ajuntament de Súria per a la sensibilització sobre el reciclatge i la recollida selectiva.