El Ple Municipal aprova la modificació del projecte executiu d'urbanització dels carrers Sant Sebastià i Sant Jaume

Última revisió 29-12-2021 13:12
29/12/2021

El Ple Municipal va aprovar definitivament per unanimitat la modificació del projecte executiu d’urbanització del carrers Sant Sebastià i Sant Jaume, al barri de Sant Jaume. L’aprovació va tenir lloc en la darrera sessió ordinària del Ple, que es va fer el passat dijous 23 de desembre.

La documentació del projecte preveu les següents fases per a la realització de les obres:

 • Fase 1. Urbanització del carrer Sant Sebastià fins al creuament amb el carrer Sant Jaume, plataforma superior del futur equipament veïnal, escales de connexió amb el final sud del carrer Sant Jaume, així com la rampa existent i carreró que dóna al carrer Àngel Guimerà. Superfície d’actuació: 865 metres quadrats.
 • Fase 2. Urbanització de la plataforma intermèdia que donarà accés al futur equipament veïnal, així com l’escala de connexió amb el final sud del carrer Sant Jaume. Superfície d’actuació: 210 metres quadrats.
 • Fase 3. Urbanització del carrer Sant Jaume, des de l’extrem sud executat en la fase 1 fins al creuament amb el carrer Sant Sebastià. Superfície d’actuació: 435 metres quadrats.
 • Fase 4. Urbanització de la resta del carrer Sant Jaume fins a la placeta Sant Jaume, així com del carrer de la Salut fins al carrer Àngel Guimerà i del carreró entre aquest darrer carrer i la placeta Sant Jaume. Superfície d’actuació: 440 metres quadrats.

L’import total del pressupost per contracte de les quatre fases de l’obra és de 625.088,74 euros, IVA inclòs.

En l’acord del Ple Municipal també s’hi fa constar l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets a expropiar per a la realització del projecte, declarant-ne la utilitat pública i la necessitat d’ocupació. Les indemnitzacions previstes per les expropiacions aprovades sumen un import total de 9.340,89 euros.

El Ple Municipal també va tractar els següents temes:

 • Aprovar per unanimitat un acord d’acceptació de la renúncia de la regidora Mireia Simon i Ruiz (ERC-AM). També s’hi acorda sol·licitar a la Junta Electoral Central la seva substitució per Daniel Barrera i Jiménez o, en cas de renúncia, per la persona que pertoqui, seguint l’ordre de la candidatura.
 • Aprovar per 10 vots a favor (PSC, GIIS, ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS) la modificació de l’ordenança fiscal número 41, reguladora dels preus públics.
 • Aprovar per unanimitat el Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Súria per a l’any 2022.
 • Aprovar per unanimitat la modificació de l’annex a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.
 • Aprovar per 4 vots a favor (PSC), 3 vots en contra (ERC i JxS) i 4 abstencions (GIIS i aiS) una moció presentada pel grup municipal del PSC per reforçar el consens sobre el model d’immersió lingüístic de Catalunya.
 • Aprovar per 6 vots a favor (PSC i GIIS), 3 vots en contra (ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS) una moció presentada pel grup municipal del GIIS en defensa del model lingüístic de l’escola catalana.
 • Aprovar per 5 vots a favor (ERC, aiS i JxS), 2 vots en contra (GIIS) i 4 abstencions (PSC) una moció presentada pels grups municipals d’ERC, aiS i JxS davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre l’ús del castellà en el 25% de l’activitat educativa, i de suport i adhesió al manifest de Somescola.cat.

La sessió del Ple Municipal es va fer amb l’absència del regidor no adscrit. D’altra banda, la votació de les mocions va tenir lloc després de l’acceptació de la renúncia de la regidora Mireia Simon, del grup municipal d’ERC.

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.