L'Ajuntament obre el termini de sol·licitud de subvencions per a entitats i persones físiques de la vila

Última revisió 13-02-2024 18:18
13/02/2024

L'Ajuntament de Súria ha obert el termini de sol·licitud de subvencions per la realització d’activitats durant aquest any 2024 per part d’entitats i persones físiques. El termini de presentació acabarà el proper 2 d’abril.

Les sol·licituds poden ser presentades per associacions i entitats sense ànim de lucre, degudament constituïdes i inscrites en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Súria, o per persones físiques que estiguin empadronades en el municipi, treballin per la promoció de la cultura local o participin en competicions esportives de caire estatal o internacional.

Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva i d’acord amb les bases de la convocatòria.

L’import global màxim de la partida destinada a aquestes subvencions és de 42.175,00 euros. L’import de cada subvenció individualitzada dependrà de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud, de la suma de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades i del crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria.

Les entitats i persones físiques interessades hauran de presentar el formulari de sol·licitud, disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament, i de tota altra documentació necessària, d’acord amb les bases de la convocatòria.