Temes de la darrera sessió ordinària del Ple Municipal

Última revisió 02-10-2023 19:29
02/10/2023

El Ple Municipal va tractar els següents temes en la seva darrera sessió ordinària, que va tenir lloc el passat dijous 28 de setembre:

  • Aprovació per 11 vots a favor (PSC, ERC i FP) i 2 abstencions (JxS i GIIS) de l’acord de reconeixement de crèdits 6/2023.
  • Aprovació per unanimitat de les bases reguladores del Programa d’Arranjament d’Habitatges a Súria. Aquest Programa és una iniciativa de la Diputació de Barcelona.
  • Aprovació per 12 vots a favor (PSC, ERC, JxS i GIIS) i 1 abstenció (FP) de l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’equips de generació d’energia solar fotovoltaica per al manteniment del programari i teleassistència dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Aquest acord marc és una iniciativa de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL)
  • Aprovació per 12 vots a favor (PSC, ERC, JxS i GIIS) i 1 abstenció (FP) de l’adhesió a la primera pròrroga de l’acord marc de subministrament de gas natural per a les entitats locals de Catalunya. Aquest acord marc és una iniciativa de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL)
  • Aprovació per 12 vots a favor (PSC, ERC, JxS i GIIS) i 1 abstenció (FP) de la ratificació del decret d’Alcaldia sobre l’adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica per a les entitats locals de Catalunya. Aquest acord marc és una iniciativa de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL)
  • Aprovació per 12 vots a favor (PSC, ERC, JxS i GIIS) i 1 abstenció (FP) de l’adhesió a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Aquest acord marc és una iniciativa de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL)
  • Aprovació per 12 vots a favor (PSC, ERC, JxS i GIIS) i 1 abstenció (FP) de l’adhesió inicial al contracte de serveis de telecomunicacions de la Diputació de Barcelona a través de la central de contractació del consorci Localret.
  • Aprovació per unanimitat de l’increment retributiu de tot el personal al servei de la Corporació (funcionari i laboral).
  • Desestimació d’una moció del grup municipal de JxS de suport a l’exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà, per 7 vots en contra (PSC), 4 vots a favor (ERC i JxS) i 2 abstencions (FP i GIIS).
  • Desestimació d’una moció dels grups municipals d’ERC, FP, JxS i GIIS per demanar la retransmissió dels Plens en directe, per 7 vots en contra (PSC) i 6 vots a favor (ERC, FP, JxS i GIIS).