Ban sobre el perllongament de les mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus a la vila

Última revisió 17-12-2020 18:14
29/03/2020

L'Ajuntament ha emès el següent ban sobre el perllongament de les mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus a la vila:

Albert Coberó Aymerich, alcalde-president de l’Ajuntament de Súria,

FAIG SABER:

Que davant la persistència de la situació epidemiològica derivada del coronavirus Covid 19 i de les mesures adoptades pels governs de la Generalitat i de l’Estat per fer front a la crisi sanitària generada per la malaltia, amb la prorroga de l’estat d’alarma acordada fins a l’11 d’abril, l’Ajuntament de Súria ha resolt mantenir i adoptar diverses disposicions per tal d’evitar-ne la propagació entre la població de la vila.

Per les quals coses, DISPOSO:

 • Mantenir activat el Pla d’Emergències en fase d’alerta, dirigit pel Comitè d’Emergències constituït a l’efecte.
 • Mantenir la suspensió d’activitats de l’Escola Municipal de Música, l’Escola Municipal de Formació d’Adults, l’Escola Bressol Municipal Petit  Estel, el Centre Obert El Brot i el Taller de Costura, fins a nou avís.
 • Mantenir el tancament i la suspensió de totes les activitats i esdeveniments als equipaments municipals de Súria (Pavelló d’Esports, Camp de Futbol, Parc Macary i Viader, Casal de Joves, Biblioteca Pública, Llar  L’Esplai, Edifici de l’Escola Municipal de Formació d’Adults, Escola Municipal de Música, Escola Bressol Municipal Petit Estel, Oficina de Turisme-Cal Balaguer del Porxo-El Casinet i  Castell de Súria), fins a nou avís.
 • Establir les mesures restrictives establertes per l’administració superior, en l’accés al cementiri municipal, en especial en el cas d’enterraments.
 • Mantenir la suspensió del Mercat Setmanal dels dissabtes al Pla de la Font i el mercat mensual ‘Suriatrastos’, fins a nou avís.
 • Establir les 20 h, com a hora màxima permesa per a l’obertura dels establiments comercials  autoritzats, durant tots els dies de la setmana i fins a nou avís.  
 • Suspendre totes les activitats recreatives, de qualsevol tipus, que es realitzin a la via pública i requereixin autorització municipal.
 • Mantenir el nivell habitual del servei de recollida de residus i ampliar el servei de desinfecció en aquest servei i  en la neteja viària. 
 • Reiterar la petició a la ciutadania que es mantingui confinada als seus domicilis i evitar les sortides de casa, excepte per qüestions essencials, respectant escrupolosament les mesures establertes per evitar possibles contagis. Es fa especial  èmfasi en l’hàbit de mantenir la distància d’un metre i mig entre les persones i rentar-se sovint les mans.
 • Recordar que no es poden fer desplaçaments a la zona de les hortes i que no es poden realitzar feines d’horticultura.
 • Precisar que les persones que acompanyen animals domèstics al carrer, cal que es cenyeixin a l’espai proper a cada domicili i al temps màxim de 30 min.  
 • D’acord amb les entitats i colles participants, ajornar les properes celebracions festives de Rams, Pasqua i les Caramelles de Súria, així com els actes entorn a la diada de Sant Jordi, pendents de concreció, segons l’evolució i directrius superiors de l’emergència.  
 • Establir i/o actualitzar mesures de reorganització interna del funcionament administratiu de l’Ajuntament de Súria, a través de l’atenció telefònica, l’administració telemàtica i la modalitat de serveis per teletreball per part dels treballadors de la corporació.
 • Mantenir l’espai informatiu sobre el Coronavirus Covid-19 al web municipal permanentment (www.suria.cat/coronavirus) on es publica tota la informació on es publica tota la informació relacionada amb l’acció de l’Ajuntament de Súria per lluitar contra els efectes de la malaltia, això com les novetats rellevants generades per altres administracions competents. 

El que es fa públic per a general coneixement.

Súria, 28 de març de 2020