Piscina Municipal (estiu 2021)

HORARI DE LA PISCINA MUNICIPAL

 • Del 19 de juny al 15 d’agost: de 10.30 a 20.00 h.
 • Del 16 d’agost fins a final de temporada: de 10.30 a 19.30 h.

LA PISCINA MUNICIPAL ROMANDRÀ OBERTA FINS AL DISSABTE 11 DE SETEMBRE.

La gestió de la temporada d'estiu 2021 de la Piscina Municipal de Súria és a càrrec de la Societat Atlètica de Súria (SAS).


NORMES DE SEGURETAT I HIGIENE PER EVITAR LA TRANSMISSIÓ DEL COVID-19

 • Cal la utilització de mascareta dins del recinte.
 • Cal desinfectar-se les mans abans d’entrar al recinte.
 • No es pot entrar amb el calçat de carrer. En entrar a la piscina, cal desinfectar el calçat de carrer, posar-lo en una bossa i posar-lo dins de la bossa de la piscina. S’ha de portar un altre calçat específic per a la piscina. En sortir, ens podrem canviar el calçat en el lloc habilitat per a això.
 • En entrar al recinte, cal que us prenguin la temperatura. No es podrà entrar al recinte si teniu més de 37ºC.
 • No es poden fer servir els vestidors.
 • Cal seguir les direccions de les fletxes de pujada i baixada cap a la terrassa.
 • Cal seguir les fletxes d’entrada i sortida de l’aigua.
 • Cal seguir les fletxes d’entrada i sortida del recinte.
 • Cal guardar la distància de seguretat de 2 metres, tant a dins com a fora de l’aigua.
 • Cal fer cas en tot moment dels socorristes i vigilants.
 • No es pot córrer pel recinte, i menys encara per saltar a l’aigua.
 • No es pot jugar a pilota en tot el recinte.
 • Només es permeten els estris de flotabilitat que ocupen poc espai, tals com armilles, bombolles o mànegues. No es permeten els flotadors circulars.

ENTRADA INDIVIDUAL

 • Preus dels dies feiners:
  • De 0 a 4 anys (acompanyats d’adults): gratuït.
  • De 5 a 25 anys: 2,50 euros.
  • Més de 25 anys: 3,50 euros.
  • Pensionistes i jubilats: 2,50 euros.
 • Preus dels dies festius:
  • De 0 a 4 anys (acompanyats d’adults): gratuït.
  • De 5 a 25 anys: 3,50 euros.
  • Més de 25 anys: 4,50 euros.
  • Pensionistes i jubilats: 3,00 euros.

ABONAMENTS

 • De 0 a 4 anys (acompanyats d’adults): gratuït.
 • De 5 a 25 anys: 35 euros.
 • Més de 25 anys: 50 euros.
 • Pensionistes i jubilats: 20 euros.
 • Familiar 2: 85 euros.
 • Familiar 3: 115 euros.
 • Familiar 4: 140 euros.
 • Familiar 5: 155 euros.

Els descomptes només s’aplicaran per un sol concepte. Per als familiars, s’aplicarà el concepte general d’unitat familiar.

El preu per a grups de 10 persones serà d’1,50 euros i un monitor/acompanyant gratuït.


PREUS DELS CURSETS DE NATACIÓ (A L'AGOST, SEGONS DEMANDA)

 • 1 setmana: 20 euros.
 • 2 setmanes: 30 euros.
 • 3 setmanes: 40 euros.
 • 4 setmanes: 50 euros.

Els acompanyants de menors que no utilitzin la zona de bany tindran entrada gratuïta.

L’entrada a la Piscina dóna dret a usar-la durant tot el dia.


LLOGUER DE GANDULES

El lloguer de gandules serà de 0,50 euros per dia, ja sigui festiu o diari. No hi ha abonaments per l'ús de gandules.


NORMATIVA DE RÈGIM INTERN APLICABLE A LA PISCINA MUNICIPAL DE SÚRIA

És obligatori:

 • Dutxar-se abans del bany.
 • Seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.
 • Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.
 • Respectar els altres usuaris.
 • Fer ús de les papereres.
 • Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides, així com els carrers destinats a jocs on hi ha bany públic.
 • Fer atenció als senyals de seguretat de la piscina pel que fa referència a la fondària.
 • Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etcètera), adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el seu cap fora de l’aigua.
 • VESTIDORS: per seguretat pel COVID-19, NO ES PODEN UTILITZAR.

No es permet:

 • L’entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no van acompanyats d’una persona adulta. A no ser que hagi signat l’autorització el pare/mare o tutor. L’autorització no tindrà validesa si aquest usuari no sap nedar.
 • Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant-ne les zones destinades expressament a aquesta finalitat.
 • L’entrada d’animals, excepte en casos especials, com els gossos pigalls.
 • Introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona de platja i al solàrium.
 • Entrar a la zona de bany amb calçat de carrer, excepte les visites puntuals autoritzades per la persona responsable de la instal·lació, que han de portar protectors específics per al calçat.
 • L’entrada de cadires i taules en tot el recinte, exceptuant els casos de persones que tinguin mobilitat reduïda i sigui convenient.
 • Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etcètera) que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts amb aquesta finalitat.
 • La utilització d’aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais d’ús comunitari.
 • Córrer ni donar empentes. En tot el recinte.
 • Els jocs perillosos dins de l’aigua, com ara enfonsar una altra persona, saltar sobre els usuaris o pujar o fer torres humanes.
 • L’accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infecto-contagioses. En cas de dubte, la direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic.
 • La utilització de roba del carrer per l’ús del bany. Ha de ser específica i exclusiva per a l’aigua.
 • El nudisme ni el topless en tot el recinte.
 • La utilització de globus d’aigua, tant a dins de la piscina com en tot el seu recinte.

Es recomana:

 • Que si voleu tirar-vos de cap, comproveu que la fondària és suficient i que no hi ha elements o persones contra els quals pugueu xocar.
 • L’ús de sabatilles de bany.
 • Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins de l’aigua o al voltant de la piscina.
 • No deixar que els nens/es petits juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.
 • Respectar un mínim de dues hores per banyar-se, després d’un àpat.
 • No entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada, després de menjar, d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet exercici físic intens.
 • Col·locar una tovallola o estora sobre la platja de la piscina o la zona d’estada, si es vol prendre el sol.
 • Dutxar-se abans d’entrar a la piscina, si s’ha pres el sol o s’ha fet exercici de forma intensa.
 • Que si voleu prendre el sol, ho feu moderadament i entreu a l’aigua progressivament.
 • En cas d’haver patit un incident o accident dintre del recinte, posar-se en contacte de seguida amb els tècnics de la piscina i/o els socorristes aquàtics.
 • La utilització de cremes de protecció solars.
 • Utilitzar sabatilles de bany.
 • Eixugar-se després de la dutxa, un cop acabada la sessió de bany, per evitar infeccions.

Incomplir alguns dels punts de la normativa de règim intern de la Piscina Municipal de Súria i/o no atendre les indicacions que es facin des del personal de la Piscina (socorrista, taquilla, monitor, etcètera) pot donar motiu a l’expulsió temporal i/o definitiva de l’accés a les instal·lacions municipals que decideixin el personal tècnic. En cas de no obeir les ordres dels treballadors/es de la Piscina Municipal, s’avisarà la Policia Local de Súria.

Hi ha a disposició dels usuaris uns fulls per a suggeriments o reclamacions.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-06-2021 17:57