L'Ajuntament celebrarà aquest dijous 30 d'abril el seu primer ple telemàtic, que es podrà seguir per YouTube

Última revisió 29-04-2020 17:45
29/04/2020

L'Ajuntament de Súria celebrarà aquest dijous 30 d’abril el seu primer ple telemàtic, que es podrà seguir a través del canal de l’Ajuntament a YouTube. La sessió tindrà caràcter ordinari i començarà a les 17.00 h.

Aquesta difusió telemàtica del ple és conseqüència de l’aplicació de les mesures de l’estat d’alarma per la crisi sanitària, que impedeixen celebrar actes públics presencials. Els membres de la corporació hi participaran a través de videoconferència.

L’emissió a través de YouTube permetrà donar compliment a l’obligació de publicitat que tenen les sessions del ple municipal.

L’ordre del dia de la sessió és el següent:

A. Qüestions prèvies.

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

B. Dictàmens.

 1. Donar compte del Decret de liquidació del pressupost 2019.
 2. Ratificar el Decret d’aprovació de la modificació de crèdit 3/2020.
 3. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern d’aprovació inicial de les bases per a l’atorgament d’ajudes mitjançant el procediment de concurrència competitiva, d’emergència per a les persones treballadores autònomes, comerços i petites empreses de Súria afectades econòmicament per la COVID-19.
 4. Dictamen sobre canvi i nomenament de representants.
 5. Assumptes sobrevinguts.

C. Mocions.

 1. Moció de tots els grups municipals per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.

D. Control i fiscalització dels òrgans de govern.

 1. Informe dels Regidors i l’Alcalde.
 2. Precs.
 3. Preguntes.
 4. Actes de les Juntes de Govern i relació de Decrets.

 

- Enllaç del canal de l’Ajuntament de Súria a YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXXCU67JSNBn4Cj8zKH2Wsw

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.