Recomanacions de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener sobre la gestió dels residus domèstics

Última revisió 25-03-2020 18:14
25/03/2020

La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener ha fet les següents recomanacions sobre la gestió dels residus domèstics en l’actual situació de crisi sanitària pel coronavirus:

 • Habitatges sense casos positius per coronavirus:
  • Separeu tots els residus tal i com es fa habitualment: orgànica, vidre, paper-cartró, envasos lleugers i resta (també coneguda com a rebuig).
 • Habitatges amb pacients positius o en quarantena per coronavirus:
  • No s’han de separar els residus. Tots els residus que es generin seran considerats com a resta i cal treure’ls seguint els següents passos:
   1. 1. Dipositeu tots els residus del pacient en una bossa de plàstic dins un cubell, preferiblement amb tapa i pedal, a l’habitació on es trobi confinat o confinada.
   2. 2. Tanqueu la bossa i dipositeu-la dins una altra bossa, juntament amb els guants i la mascareta del cuidador o cuidadora.
   3. 3. Un cop tancada la segona bossa, dipositeu-la dins la bossa corresponent a la fracció resta del domicili.
   4. 4. Dipositeu la bossa de resta al contenidor de la fracció resta. Està totalment prohibit dipositar-la en els contenidors o cubells de qualsevol de les fraccions de recollida selectiva o abandonar-la a la via pública.
   5. 5. En acabar, realitzeu una neteja completa de mans, amb aigua i sabó (o amb solució hidroalcohòlica) durant almenys 30 segons.

En el cas dels altres residus, i com a norma general per a tots els habitatges, cal emmagatzemar els voluminosos, residus de poda, etcètera, fins que les deixalleries i  la resta de serveis tornin a estar operatius. Tampoc no es poden deixar mobles ni voluminosos al costat dels contenidors.

D’altra banda, els guants i mascaretes han de ser llençats al contenidor de resta.

La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener també recorda que les millors mesures per evitar el contagi són el confinament estricte a casa i la higiene i neteja acurada de les mans.

Cartell de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener amb recomanacions sobre la gestio de residus domèstics.
Cartell de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener amb recomanacions sobre la gestio de residus domèstics.