Casal de Joves

El Casal de Joves és un equipament ubicat al parc municipal Macary i Viader. Ofereix el seu espai per al desenvolupament d’activitats de col·lectius juvenils i, en general, de les entitats de la vila, amb reserva prèvia.

Des de l’any 2014, el Casal de Joves també acull una oficina del Punt d’Informació Jove (PIJ).

- Horari del Casal de Joves: divendres feiners, de 16.00 a 19.00 h. Dissabtes feiners, de 16.00 a 20.00 h.

- Adreça: Parc Municipal Macary i Viader. 08260-Súria.

- Plànol d'ubicació: Enllaç

- Telèfon i whatsapp: 679.62.90.60.

- Correu electrònic: casaldejoves@suria.cat

- Facebook del Casal de Joves: https://www.facebook.com/casaldejovesdesuria

- Instagram del Casal de Joves: https://www.instagram.com/casaldejovessuria/

 


RESERVES D'ÚS DEL CASAL DE JOVES

Es pot sol·licitar la utilització d’aquest equipament per a usos cívics i socials sense afany de lucre per part d’entitats i associacions incloses en el Registre Municipal d'Entiats. En altres casos, cal fer la consulta a l'àrea de Joventut de l'Ajuntament.

S’ofereix l’opció de fer-ne reserves per a activitats puntuals o estables programables durant tots els dies de la setmana, en qualsevol mes de l’any. Les activitats autoritzades no poden tenir en cap cas un caràcter lucratiu.

Cal tramitar formalment la sol·licitud de reserva a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, petició que serà revisada i aprovada sempre i quan hi hagi disponibilitat de l’equipament i les activitats garanteixin l’acompliment de la normativa d’usos d’aquest local.

Cal presentar la sol·licitud almenys amb 15 dies d’antelació a la data que es vol reservar.

Fora de l’horari d’obertura del Casal de Joves, es pot contactar de dimarts a divendres al matí amb l’àrea de Joventut de l’Ajuntament a la Casa de la Vila.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-10-2019 16:31