El ple municipal aprova l'elaboració d'un estudi per valorar la possibilitat d'una gestió directa del servei de neteja viària

Última revisió 17-12-2020 18:06
28/02/2020

El ple municipal va aprovar per 9 vots a favor (PSC, GIIS i aiS) i 4 abstencions (ERC i JxS) una moció que proposa l’elaboració d’un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i jurídica sobre la possibilitat d’una gestió directa del servei de neteja viària. La sessió del ple va tenir caràcter ordinari i va tenir lloc dijous passat, 27 de febrer.

La moció va ser presentada pels grups municipals de l’aiS, PSC i GIIS. L’acord aprovat estableix que si les conclusions d’aquest estudi són favorables a la municipalització del servei, s’iniciï un procediment administratiu per a aquest canvi de gestió.

En el dictamen es remarca que la neteja viària és un “servei bàsic” que té una repercussió directa en la qualitat de l’espai públic. Per aquest motiu, “l’Ajuntament ha de garantir un entorn net i saludable”, que al mateix temps repercuteixi en una bona imatge de la vila.

Segons el dictamen, l’esmentat estudi servirà per valorar l’impacte d’una possible gestió municipal directa sobre l’eficiència i el cost econòmic del servei de neteja viària, que actualment es cobreix de forma mancomunada amb altres poblacions.

El ple també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre increment de les retribucions del personal municipal.
  • Aprovar per 10 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 3 abstencions (ERC) tres dictàmens sobre compatibilitat de personal municipal per docència o activitat privada.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency.

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.