Avisos

Dm.02
NOV
Calendari fiscal 2021

2 de novembre: data del càrrec de la segona fracció de l'impost sobre béns immobles urbans (domiciliat).

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Ds.16
OCT
Comunicació de crema controlada

El període de comunicació de crema és vigent entre els dies 16 d’octubre i 14 de març.

Les gestions relacionades amb aquest tràmit es poden fer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila, en horari d’atenció al públic, o al web del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.

- Més informació: Enllaç.

Dj.14
OCT
Anuncis d'ocupació pública
  • Nomenament de personal funcionari interí.
  • Contractació de personal laboral temporal d’interinitat per substitució.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.13
OCT
Anunci d'informació pública

Modificació del conveni amb el Consell Comarcal del Bages per a la prestació del servei de transport no obligatori d’adults que es desplacen a Ampans.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.13
OCT
Anunci d'ocupació pública

Aprovació provisional del llistat d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a mitjà/na de Secretaria, en règim de funcionari interí.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.08
OCT
Anunci d'informació pública

Baixa en el Padró Municipal per inscripció indeguda.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.08
OCT
Anuncis d'informació pública
  • Modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.
  • Modificació de la composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.07
OCT
Anunci d'ocupació pública

Llistat d’admesos i exclosos del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na d’Arquitectura i constitució d’una borsa de treball, en règim funcionari interí.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.06
OCT
Anuncis

Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per a l’atorgament d’ajudes econòmiques per al manteniment, la represa i el suport de les activitats comercials i econòmiques afectades per les conseqüències de la covid-19.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.04
OCT
Anunci

Aprovació inicial del projecte tècnic modificat ‘Reforma projecte bàsic i d’execució centre social del barri de Sant Jaume Súria’.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.01
OCT
Anunci d'informació pública

Decret sobre ampliació/modificació de delegacions d’Alcaldia.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.28
SET
Anunci

Convocatòria per a la concessió d’ajuts mitjançant el procediment de concurrència competitiva del fons social per als/les treballadors/es de l’Ajuntament de Súria.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.16
SET
Calendari fiscal 2021

Del 16 de setembre al 16 de novembre: període de cobrament de l'impost sobre activitats econòmiques. Data del càrrec: 2 de novembre.

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dl.06
SET
Anunci d'aprovació inicial

Modificació del projecte executiu d’urbanització del carrer Sant Sebastià i del carrer Sant Jaume.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.01
SET
Calendari fiscal 2021

De l'1 de setembre al 5 de novembre: període de cobrament dels següents impostos i taxes:

  • Impost sobre béns immobles rústics construïts.
  • Impost sobre béns immobles rústics.
  • Taxa per gestió de residus domèstics.
  • Taxa per gestió de residus comercials.
  • Taxa del servei de Cementiri Municipal.
  • Taxa per entrada de vehicles-guals.

Data del càrrec: 2 de novembre.

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dv.01
GEN
Ajuts socials de caràcter econòmic

Expedient 27/2021

Anunci de convocatòria per l'atorgament d'ajuts socials de caràcter econòmic per l'any 2021 en règim de concurrència competitiva.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24