Temes del ple municipal ordinari del passat 18 de desembre

Última revisió 28-01-2020 18:07
20/12/2019

El ple municipal ordinari del passat dimecres 18 de desembre va aprovar per 8 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 3 abstencions (ERC) un dictamen de modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics. Prèviament se’n va aprovar la urgència per 7 vots a favor (PSC, GIIS i JxS) i 4 abstencions (ERC i aiS).

La sessió es va celebrar amb l’absència de dos membres dels grups municipals del PSC i de l’aiS.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency.

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.