Nova convocatòria dels ajuts per fer arranjaments d'habitatges de persones grans i especialment vulnerables

Última revisió 16-11-2020 16:39
16/11/2020

L'Ajuntament de Súria ha obert una nova edició de la convocatòria de sol·licitud de subvencions per a arranjaments d’habitatges de persones majors de 65 anys i persones especialment vulnerables per motius de discapacitat o econòmics. El termini de sol·licituds acabarà aquest dimecres 18 de novembre.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és contribuir a assegurar les condicions mínimes de seguretat i habitabilitat, a més d’afavorir les condicions de vida, l’autonomia funcional i la qualitat de vida dins el domicili, ja sigui de lloguer o de propietat. La concessió dels ajuts es regirà pel règim de concurrència competitiva.

Aquesta línia d’ajuts és una iniciativa de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona, que subvencionarà el 100% de l’import dels arranjaments que es portin a terme.

A més de complir les condicions esmentades, les persones interessades hauran de tenir una antiguitat mínima d’un any en el Padró Municipal i aportar la documentació prevista en les bases de la convocatòria.

L’import màxim per intervenció serà de 2.100 euros, incloent-hi el cost de l’execució de les obres, instal·lacions i actuacions corresponents. Les intervencions incloses en la convocatòria són les següents:

  • Arranjament de banys per afavorir l’accessibilitat i facilitar la higiene personal.
  • Arranjament de cuines per millorar les condicions de seguretat i ús.
  • Arranjament en espais generals per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili, especialment en les zones de trànsit.
  • Actuacions complementàries de millora de l’eficiència energètica dels domicilis.Instal·lació d’ajuts tècnics.

Hi queden excloses intervencions que afectin reformes integrals de banys o cuines, intervencions a fora del domicili i actuacions que impliquin intervenir sobre cobertes, estructures o façanes.

Els tècnics municipals hauran de valorar l’estat dels habitatges i les persones beneficiàries dels ajuts. D’altra banda, l’execució directa de l’arranjament es portarà a terme per l’empresa contractada directament per l’Ajuntament.

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Per a qualsevol consulta sobre aquesta convocatòria, les persones interessades poden trucar l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament al telèfon 93.868.28.00, en horari d’atenció al públic.

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.