L'Ajuntament manté sense canvis els tipus de l'IBI de finques urbanes i les taxes sobre vehicles i escombraries

Última revisió 28-01-2020 18:06
13/11/2019

L’Ajuntament de Súria mantindrà sense canvis, un any més, els tipus de l’impost sobre béns immobles (IBI) de finques urbanes, la taxa sobre vehicles i la taxa d’escombraries, segons el dictamen de modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2020, que va ser aprovat en el darrer ple municipal.

El dictamen va ser aprovat per 9 vots a favor (PSC, GIIS i aiS), 3 abstencions (ERC) i un vot en contra (JxS) en el darrer ple ordinari de la corporació, corresponent al mes d’octubre.

Una de les novetats del dictamen és l’equiparació dels tipus de gravamen dels béns rústics i urbans, que queda fixat en el 0.774%. Es tracta d’un tipus que queda un 5% per sota dels coeficients corresponents a l’any 2017.

D’aquesta manera es tornen a igualar els tipus de gravamen de l’IBI de béns urbans i de finques rústiques, tal com s’havia fet a Súria fins l’any 2018 i seguint una pràctica habitual a molts municipis de la comarca.

Els coeficients de situació de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) s’incrementen un 15%, però es mantenen per sota de la mitjana de municipis semblants a Súria i de l’entorn.

També es preveu una nova tarifa reduïda de 0,00 euros per la instal·lació de parades sobre activitats d’interès general o local, projectes benèfics o de cooperació i solidaritat impulsats per centres escolars, entitats i associacions sense afany de lucre, prèvia autorització municipal i declaració d’interès general o local.

Aquesta modificació d’ordenances pretén assegurar una distribució equitativa, homogeneïtzada i proporcional de la fiscalitat, i garantir el manteniment dels serveis i despeses ordinàries de l’Ajuntament. Altres canvis responen a modificacions normatives d’obligat compliment per a les administracions locals.

En els darrers mesos s’han portat a terme diferents reunions amb els representants de tots els grups municipals per intentar consensuar la proposta de modificació d’ordenances.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre els dos festius addicionals d’obertura d’establiments comercials a Súria per a l’any 2020, que seran els diumenges 8 de novembre i 27 de desembre. Aquests festius comercials s’afegeixen als que ha fixat la Generalitat per a tot Catalunya: diumenges 5 i 12 de gener, diumenge 5 de juliol, dissabte 15 d’agost, dilluns 12 d’octubre, i diumenges 6, 13 i 20 de desembre.
  • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre un increment addicional retributiu al personal de l’Ajuntament.
  • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre addendes als acords del personal de l’Ajuntament.
  • Donar compte dels informes d’Intervenció corresponents al segon trimestre de 2019.

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.