El ple municipal aprova un dictamen de bonificació de l'IBI que permetrà convertir un terreny del Pla de les Hortes en espai d'estacionament

Última revisió 04-02-2020 12:09
04/02/2020

El ple municipal va aprovar per unanimitat un dictamen de bonificació de l’impost de béns immobles (IBI) d’un terreny ubicat a la zona del Pla de les Hortes que serà cedit temporalment a l’Ajuntament com a espai d’estacionament de vehicles o lloc per a la celebració d’activitats socials.

L’esmentat terreny és ubicat a l’entorn de l’antic Spai Recover. El dictamen aprovat desenvolupa un conveni de cessió temporal que l’Ajuntament i la propietat del terreny van signar el passat mes de novembre.

La disponibilitat d’aquesta nova zona d’estacionament s’afegeix al recent acord de cessió temporal de l’antic Spai Recover, a l’entrada sud del nucli urbà per a aparcament de vehicles i activitats socials.

Aquest increment del nombre de places d’estacionament oferirà noves alternatives per aparcar el vehicle a prop del centre urbà i millorar la mobilitat general de la zona.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre l’actualització del conveni-tipus d’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants.
  • Aprovar per 11 vots a favor (PSC, GIIS, ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS) un dictamen sobre la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.