El Ple aprova la modificació d'ordenances fiscals per a l'any 2022, que manté congelades les taxes i impostos municipals

Última revisió 29-11-2021 19:31
05/11/2021

El Ple Municipal va aprovar en la seva darrera sessió ordinària la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2022 amb 8 vots a favor (PSC, GIIS i aiS), 1 vot en contra (regidor no adscrit) i 4 abstencions (ERC i JxS). En aquesta nova revisió es mantenen congelades totes les taxes i impostos municipals, tot i l’increment de la inflació.

En l’elaboració d’aquesta modificació s’ha volgut fer una distribució equitativa, homogènia i proporcional de la fiscalitat tributària per tal d’assegurar el manteniment dels serveis i les despeses ordinàries.

Alguns punts destacats de les ordenances fiscals per a 2022 són els següents:

  • Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM). Augmenta el percentatge de bonificació per als vehicles no contaminants.
  • Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres. Es prorroga la suspensió temporal d’aquesta ordenança fiscal per pal·liar els efectes de la pandèmia en el sector afectat.
  • Taxa reguladora dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals. Millora tècnica de l’article sobre el règim de declaració i ingrés

El contingut d’aquestes ordenances fiscals és el mateix que l’any anterior va ser aprovat per unanimitat.

A començaments de setembre, els grups municipals van ser convidats a presentar propostes per tal de consensuar la modificació de les ordenances fiscals. D’altra banda, l’equip de govern municipal ha comptat amb l’assessorament jurídic de la Diputació per a la seva elaboració.

El Ple Municipal també va tractar els següents temes:

  • Aprovació per 9 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS), 1 vot en contra (regidor no adscrit) i 3 abstencions (ERC) de la modificació de cartipàs municipal pel que fa a la composició dels grups polítics municipals.
  • Aprovació per unanimitat del 4t Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages (2021-25).
  • Aprovació per 12 vots a favor (PSC, GIIS, ERC, aiS i JxS) i 1 vot en contra (regidor no adscrit) de l’adhesió a l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) en les següents pòlisses d’assegurances: vehicles, accidents del personal i regidors, assegurances de vida i responsabilitat civil.
  • Aprovació per 6 vots a favor (PSC i GIIS), 4 en contra (ERC i JxS) i 3 abstencions (aiS i regidor no adscrit) d’una sol·licitud de subvenció del programa específic de resiliència local de la Diputació de Barcelona, destinada a la construcció de l’edifici SAIAR per a la gent gran de la vila.

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.