El Ple aprova el pressupost municipal per a l'any 2022, que destinarà a inversions un 8,70% del total

Última revisió 29-11-2021 19:31
05/11/2021

El Ple Municipal va aprovar en la seva darrera sessió ordinària el pressupost municipal per a l’any 2022 amb 6 vots a favor (PSC i GIIS), 5 vots en contra (ERC, JxS i regidor no adscrit) i 2 abstencions (aiS). El nou pressupost serà de 7.040.239,67 euros, dels qual un 8,70% correspon a inversions previstes.

Un dels objectius destacats del pressupost municipal per a 2022 és el manteniment o l’increment de partides relacionades amb els serveis bàsics que repercuteixen directament en la qualitat de vida de les persones. També es recuperen els imports de les partides que van haver de ser retallades els anys anteriors per fer front als efectes de la pandèmia o per complir amb el pla d’estabilitat pressupostària.

El nou pressupost ha estat elaborat seguint els criteris d’estabilitat, sostenibilitat financera i regla de la despesa, d’acord amb les exigències de l’actual marc normatiu. D’altra banda, els grups municipals van ser convidats a començaments de setembre a presentar propostes per tal de consensuar el seu contingut.

Altres punts destacables del nou pressupost són els increments de les partides destinades a les àrees de Via Pública, Cultura i Festes. També han estat creades noves partides per subvencionar l’obertura de nous establiments al Poble Vell i arranjar una àrea d’autocaravanes.

Les principals inversions previstes en el nou pressupost municipal són les següents:

  • Rehabilitació del Castell de Súria: 229.006,85 euros.
  • Millora de l’enllumenat públic: 122.611.69 euros.
  • Pressupost participatiu dels barris: 96.125,56 euros.
  • Urbanització dels carrers Sant Sebastià i Sant Jaume (segona fase): 61.180,59 euros.
  • Millora dels equipaments esportius (Piscina Municipal i pistes de pàdel): 20.000 euros.
  • Xarxa d’aigua i clavegueram (zona d’autocaravanes): 12.000 euros.
  • Adquisició de nous desfibril·ladors: 5.000 euros.
  • Grua del Servei d’Atenció Domiciliària: 2.000 euros.