Avisos

Dc.29
JUL
Procediment per a provisió de lloc de treball

L'Alcaldia ha resolt iniciar procediment per a la provisió de lloc de treball reservat a funcionar/a d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

El termini de sol·licituds roman obert durant un període de 10 dies hàbils, a comptar des del dimecres 29 de juliol.

- Més informació: https://suria.eadministracio.cat/board

Dc.15
JUL
Avís sobre mesures anti-Covid a la restauració

L’Ajuntament de Súria recorda que bars, restaurants i altres establiments de restauració han de complir les mesures establertes per a la prevenció de la Covid-19 entre el seu personal i la seva clientela:

  • ÉS OBLIGATORI que les persones dedicades als serveis d’atencio al públic portin mascareta.
  • ES RECOMANA prendre la temperatura de totes les persones que treballin en l’establiment.

Aquestes mesures s’estableixen en la resolució SLT/1648/2020 del departament de Salut de la Generalitat i en l’article 22 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

També es recorda que és necessària la neteja freqüent de mans amb líquid desinfectant i que cal mantenir la distància de seguretat entre les taules dels espais interiors i de les terrasses.

Dj.09
JUL
Avís sobre l'obligatorietat de les mascaretes

L’Ajuntament de Súria recorda que fins a nou avís l’ús de la mascareta ÉS OBLIGATORI des dels 6 anys a la via pública, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, segons una resolució de la Generalitat.

Tot i que l’incompliment d’aquesta resolució pot donar lloc a sancions, es demana a tothom l’ús de mascareta per motius de responsabilitat, civisme i protecció sanitària.

Dc.01
JUL
Aprovació inicial de modificació de Normes Subsidiàries

El Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Súria en sessió ordinària de data 25 de juny de 2020 ha aprovat provisionalment la Modificació Puntual número 16 de Normes Subsidiàries de Planejament de Súria per a l’actualització d’usos en sòl no urbanitzable a la finca les Comes.

  • Enllaç per consultar l'anunci publicat en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Súria: Enllaç
Dl.15
JUN
Inici del termini de sol·licituds de l'Ingrés Mínim Vital

El termini de sol·licituds per demanar la prestació de l'Ingrés Mínim Vital, ajut impulsat pel Govern central per a les famílies vulnerables, s'inicia dilluns 15 de juny.

Més informació sobre el mecanisme de sol·licitud: Enllaç

Dl.08
JUN
Avís de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Fins a nou avís, totes les consultes i gestions a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) seran ateses de forma telemàtica, per telèfon o presencialment amb cita prèvia.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-05-2018 10:22