Temes del ple municipal ordinari del dimecres 27 de maig

Última revisió 29-05-2020 16:52
29/05/2020

El ple municipal ordinari del passat dimecres 27 de maig va tractar els següents temes:

  • Aprovar per 9 vots a favor (PSC, ,GIIS i aiS) i 4 vots en contra (ERC i JxS) un dictamen sobre la modificació puntual número 18 de les Normes Subsidiàries de Planejament.
  • Aprovar per 10 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 3 vots en contra (ERC) un dictamen sobre desistiment de la tramitació de la modificació puntual número 17 de les Normes Subsidiàries de Planejament.
  • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre aprovació de la modificació de crèdit 4/2020.

La sessió del ple municipal es va fer de forma telemàtica a causa de l’actual estat d’alarma per la crisi sanitària, i es va poder seguir en directe a través del canal de l’Ajuntament a YouTube. Aquest va ser el segon ple telemàtic consecutiu celebrat per la corporació.

D’altra banda, el ple es va celebrar excepcionalment el dimecres, enlloc del darrer dijous de mes com a dia habitual, per motius relacionats amb la seva celebració telemàtica en període d’emergència.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency.

Imatge del darrer ple municipal ordinari, que es va celebrar de forma telemàtica.
Imatge del darrer ple municipal ordinari, que es va celebrar de forma telemàtica.