Tràmits sobre crema de restes vegetals

La Generalitat estableix els següents terminis per poder realitzar activitats de crema de restes vegetals:

  • Comunicació de crema controlada: del 16 d’octubre al 14 de març. La comunicació es pot presentar als ajuntaments i a les oficines del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. L’activitat podrà ser realitzada l’endemà de l’enviament de la comunicació.
  • Sol·licitud d’autorització d'activitats amb risc d’incendi: del 15 de març al 15 d’octubre. El formulari de sol·licitud ha de ser adreçat a l’Ajuntament, que el remetrà a l’organisme competent de la Generalitat per a la seva aprovació. Abans de realitzar l’activitat de crema, cal esperar l’autorització, on s’establirà el dia i hora per tal de portar-la a terme, així com les mesures que s’hauran de prendre per evitar el risc d’incendi. En les sol·licituds cal fer constar com a dada obligatòria un número de telèfon mòbil de contacte.

En el cas de l’Ajuntament de Súria, les comunicacions de crema de controlada i les sol·licituds d’autorització per a activitats amb risc d’incendi han de ser presentades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) en horari d’atenció al públic.

ATENCIÓ: La Llei estatal 07/2022 de 8 d'abril prohibeix la crema de restes vegetals a l'entorn agrícola i silvícola, si no està justificada per motius fitosanitaris o per prevenir incendis. Per a més informació, es pot descarregar el següent full informatiu de la Generalitat, que també ofereix enllaços d'interès sobre el tema: Enllaç.

  • Enllaç a la informació de la Generalitat sobre crema de restes vegetals: Enllaç.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-10-2022 18:28