Una intervenció arqueològica consolida diferents estructures de la Torre del Puig de Sant Pere, a l'Espai Patrimonial de les Guixeres

Última revisió 28-12-2021 18:03
28/12/2021

Una recent intervenció arqueològica a les restes del Puig de Sant Pere, dins de l’Espai Patrimonial de les Guixeres, ha permès consolidar i conservar cinc estructures d’emmagatzematge que van ser trobades en la darrera edició de la Campanya d’Excavacions Arqueològiques, l’estiu passat.

Es tracta d’estructures quadrangulars d’uns 90 centímetres de costat i profunditats conservades que oscil·len entre 60 i 15 centímetres, fetes amb guix, morter de calç i pedres. Les parets, molt primes i fràgils, es trobaven molt fragmentades i esquerdades, factor que ha condicionat de forma directa les tasques desenvolupades.

Per tal de garantir-ne la conservació i evitar el col·lapse de les parets, la consolidació i excavació de les estructures s’ha hagut de fer per fases. Per a la consolidació, s’hi han fet servir materials reversibles, inorgànics i compatibles amb els originals.

Aquesta actuació ha permès obtenir informació sobre la funcionalitat de les estructures. Es confirma que servien per a l’emmagatzematge, segurament d’elements líquids com vi o oli. En el transcurs dels treballs s’han agafat mostres del sediment per si en un futur es poden fer analítiques que ajudin a completar la informació obtinguda.

La iniciativa de l’actuació ha estat de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, amb una inversió aproximada de 4.000 euros. La direcció dels treballs ha anat a càrrec de l’arqueòloga Roser Arcos amb la participació de la restauradora Rosa Marina Ruiz, a partir d’un projecte redactat per l’arqueòloga Cristina Belmonte.

Les arqueòlogues Cristina Belmonte i Roser Arcos estan molt vinculades als treballs que s’han estat desenvolupant en els darrers anys a l’Espai Patrimonial de les Guixeres com a directores de la Campanya d’Excavacions Arqueològiques.

Dues de les estructures d'emmagatzematge que han estat objecte de treballs arqueològics de consolidació i conservació al Puig de Sant Pere, dins de l'Espai Patrimonial de les Guixeres (foto: Cristina Belmonte).
Dues de les estructures d'emmagatzematge que han estat objecte de treballs arqueològics de consolidació i conservació al Puig de Sant Pere, dins de l'Espai Patrimonial de les Guixeres (foto: Cristina Belmonte).
Autor: Cristina Bemonte