Calendari fiscal 2021

 • DEL 5 DE MARÇ AL 5 DE MAIG.
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Data del càrrec: 3 de maig.
 • DEL 3 DE MAIG AL 5 DE JULIOL.
  • Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat): Data del càrrec: 1 de juliol.
  • Impost sobre béns immobles de característiques especials. Data del càrrec: 1 de juliol.
 • 1 DE JULIOL.
  • Impost sobre béns immobles urbans (domiciliat). Primera fracció.
 • DE L'1 DE SETEMBRE AL 5 DE NOVEMBRE.
  • Impost sobre béns immobles rústics construïts. Data del càrrec: 2 de novembre.
  • Impost sobre béns immobles rústics. Data del càrrec: 2 de novembre.
  • Taxa per gestió de residus domèstics. Data del càrrec: 2 de novembre.
  • Taxa per gestió de residus comercials. Data del càrrec: 2 de novembre.
  • Taxa per servei de Cementiri Municipal. Data del càrrec: 2 de novembre.
  • Taxa per entrada de vehicles-guals. Data del càrrec: 2 de novembre.
 • DEL 16 DE SETEMBRE AL 16 DE NOVEMBRE.
  • Impost sobre activitats econòmiques. Data del càrrec: 2 de novembre.
 • 2 DE NOVEMBRE.
  • Impost sobre béns immobles urbans (domiciliat). Segona fracció.

L’Ajuntament fracciona el pagament d’alguns tributs en diversos terminis si els teniu domiciliats trenta dies abans del període de pagament.

- Enllaç per descarregar el calendari fiscal 2021: Enllaç

TRÀMITS EN LÍNIA

Tots els tràmits es poden realitzar telemàticament a través del web http://orgt.cat/gestions.

CITA PRÈVIA

Per fer tràmits presencials a les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, és necessari demanar cita prèvia a través del web http://orgt.cat/cites.

NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Les persones físiques poden decidir i comunicar en qualsevol moment que volen ser notificades electrònicament per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a través del web http://orgt.cat/notificacions. Cal entrar-hi amb identificador digital.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DELS REBUTS

Es pot gestionar la domiciliació bancària dels rebuts a través del web http://orgt.cat/domiciliacions. Cal entrar-hi amb identificador digital.

ALERTES DE PAGAMENT

És un servei gratuït, del qual es pot gaudir si teniu domiciliat algun rebut, preferiblement l’impost sobre béns immobles. Amb aquest servei rebreu un correu electrònic i/o un missatge SMS uns dies abans que es faci el càrrec del vostre rebut en el compte bancari.

També rebreu alertes d’altres rebuts que no tingueu domiciliats si encara estan pendents de pagar, pocs dies abans que finalitzi el període de pagament voluntari.

Aquest servei es pot demanar a través del web http://orgt.cat/alertes. Cal entrar-hi amb identificador digital.

OBTENCIÓ DE L’IDENTIFICADOR DIGITAL

A través del web http://idcatmobil.seu.cat es pot aconseguir un identificador digital IdCAT mòbil al moment.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-09-2021 18:17